Po co nam energetyka jądrowa, gdy mamy wiatraki?

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
Dr hab. Wiktor Żyszkowski, MAEA
Data: 
czw., 2015-05-21 09:30 do 10:30
Miejsce: 
NCBJ - Świerk, Dział Edukacji i Szkoleń, budynek 67
Streszczenie: 

Motto: Jeśli myślisz rok naprzód, sadź ryż

Jeśli myślisz 10 lat naprzód, sadź drzewo

Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód, ucz ludzi

(przysłowie chińskie)

Referat wygłosi

Dr hab. Wiktor Żyszkowski

Ekspert MAEA

Streszczenie  

Analiza danych historycznych i prognozowane efekty długoczasowe globalnej liczby ludności, zużycia energii, wykorzystania surowców, przyrostu dochodu narodowego i zachodzących zmian klimatycznych pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących rozwoju energetyki. Wprowadzone współczynniki globalne pozwalają na oszacowanie sytuacji, co zilustrowano na przykładzie kilkunastu państw i podstawowych cech energetyki konwencjonalnej, wiatrowej i jądrowej.   

Korzystając z materiałów MAEA, przedstawiono stan R&D oraz cechy wybranych reaktorów G_IV, mianowicie HTGR, FBR i MSR. Podano bariery, jakie stoją na przeszkodzie realizacji dużych projektów reaktorowych. 

Na przykładzie GAINS (INPRO) omówiono program DESAE (Dynamics of Energy Systems of Atomic Energy) oraz trzy scenariusze kompleksowego rozwoju systemu energetyki jądrowej do roku 2100 przy podziale na 7 regionów świata.  

Radykalne wnioski i rekomendacje, są, zdaniem autora, niezbędne dla uniknięcia kryzysu i powinny stanowić punkt wyjścia dyskusji oraz sformułowania racjonalnej polityki energetycznej.  

 

 Konwersatorium odbędzie się w budynku Działu Edukacji i Szkoleń. Zainteresowanych spoza terenu Świerka informujemy, że do Świerka można dojechać autobusem pracowniczym, odchodzącym o godz. 10.15 (Hoża 69, brama wjazdowa).

        Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon konwersatorium_116.pdf357.13 KB