Egzotyczne przemiany jądrowe na fotografiach z OTPC

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Marek Pfützner, Wydział Fizyki UW
Data: 
wt., 2015-11-24 10:30
Miejsce: 
Aula w Parku Naukowo Technologicznym w Świerku
Streszczenie: 

NADZWYCZAJNE KONWERSATORIUM

NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Gazowa komora dryfowa z projekcją czasu i z odczytem optycznym (OTPC - Optical Time Projection Chamber), to nowatorski detektor, który został zaprojektowany i zbudowany na Wydziale Fizyki UW, pierwotnie w celu badania promieniotwórczości dwuprotonowej (2p). Istotnie, dzięki niemu udało nam się dokładnie zbadać emisję 2p w izotopie żelaza 45Fe i wykazać, że proces ten ma charakter trójciałowy. Innym ważnym wynikiem było odkrycie procesu emisji 2p w izotopie niklu 48Ni. Okazało się jednak, że detektor ten znakomicie nadaje się też do badania innych rzadkich przemian jądrowych z emisją cząstek naładowanych. Dzięki OTPC po raz pierwszy zaobserwowaliśmy zjawisko emisji trzech protonów opóźnionych po rozpadzie beta i to w trzech różnych nuklidach. Zmierzyliśmy też widmo deuteronów emitowanych w rozpadzie beta 6He. W referacie, po krótkim omówieniu zasady działania detektora OTPC, przedstawię wybór najciekawszych rezultatów jakie uzyskaliśmy przy jego pomocy. Prezentacja będzie ilustrowana cyfrowymi fotografiami procesów jądrowych, zebranymi przez OTPC w omawianych eksperymentach.  

 

 Konwersatorium odbędzie się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego. Zainteresowanych spoza terenu Świerka informujemy, że do Świerka można dojechać autobusem pracowniczym, odchodzącym o godz. 10.15 (Hoża 69, brama wjazdowa).

        Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

--------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!
   Uprzejmie informuję, że nadzwyczajne konwersatorium NCBJ
w dniu 24 listopada 2015 r. (godz. 11:30, aula w PNT)
jest jednocześnie wydarzeniem inicjującym cykl seminariów
w Departamencie Aparatury i Technik Jądrowych (DTJ).
 
Seminaria DTJ będą odbywały się w cyklu miesięcznym,
na które zapraszają organizatorzy:
- dr Jacek Rzadkiewicz
- dr Agnieszka Syntfeld-Każuch
- dr hab. Sławomir Wronka, prof. NCBJ.
 
Uczestnictwo pracowników Departamentu Aparatury
i Technik Jądrowych w nadzwyczajnym konwersatorium
w dn. 24 listopada br., jak i następnych seminariach
DTJ jest mocno rekomendowane.
 
Serdecznie pozdrawiam,
Agnieszka Syntfeld-Każuch