Eksperymenty z neutronami zimnymi i ultrazimnymi. Od badań materii skondensowanej po fundamentalne zagadnienia fizyki

Seria: 
Seminarium Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych
Prelegent i afiliacja: 
dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, Polska
Data: 
śr., 2020-02-05 12:00 do 13:00
Miejsce: 
Bud. Nr R2A, sala 10 – Sala Seminaryjna w Budynku Reaktora MARIA
Streszczenie: 

Zimne neutrony (w praktyce – o maksimum intensywności strumienia w zakresie  2Å < λ < 4Å) pozwalają na efektywne prowadzenie eksperymentów często stosowanymi metodami: obrazowania, rozpraszania małokątowego, czy rozpraszania wstecznego, jak bardziej wyrafinowanymi, takimi jak echo spinowe, reflektometria, czy odbicie pozazwierciadlane.  Ze względu na specyfikę źródła (reaktor, źródło spalacyjne), nieco inaczej zbudowane są tzw. zimne źródła. Pokazane zostaną przykłady zarówno działających, jak budowanych (ESS) urządzeń. Odrębną, bardzo ciekawą dziedzinę badań reprezentują eksperymenty z neutronami ultrazimnymi. Jedno z najlepszych stanowisk do tego typu doświadczeń działa w Instytucie Lauego-Langevina, gdzie m.in. trwają stale udoskonalane pomiary elektrycznego momentu dipolowego neutronu (czy da się zakwestionować Model Standardowy?), a także inne – z zakresu fundamentalnych zagadnień fizyki.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon seminarium_dej_5.02.2020.pdf274.2 KB
Plik seminarium_dej_5.02.2020.docx16.26 KB