Zastosowanie nieinwazyjnych technik spektroskopowych w badaniach archeologicznych.

Seria: 
Seminarium Departamentu Fizyki Materiałów
Prelegent i afiliacja: 
dr Aneta Gójska, zakład FM2, NCBJ
Data: 
śr., 2017-03-08 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo Technologiczny, sala 251 (Proton)
Streszczenie: 

Na seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań związanych z jakością metod analizy składu pierwiastkowego zabytków archeologicznych oraz ich stosowalności w archeometrii. Omówiona zostanie głównie metoda ED-XRF (fluorescencja rentgenowska z dyspersją energii) wykorzystująca lampę rentgenowską wytworzoną w zakładzie TJ2.

Na przykładzie monety z 1933 roku (2 złote) przedstawiona zostanie komplementarność stosowanych w archeometrii spektroskopowych metod badawczych.

Serdecznie zapraszam

Cezary Pochrybniak