Adresy e-mailowe zakładów i działów NCBJ

l.p. Symbol Nazwa komórki Adres e-mail
1 AI Dział Inwestycji AI@ncbj.gov.pl
2 AN Naczelny Inżynier AN@ncbj.gov.pl
3 AP Dział Profilaktyki Pożarowej AP@ncbj.gov.pl
4 AS Służba Techniczna AS@ncbj.gov.pl
5 AT Dział Administracyjno-Techniczny AT@ncbj.gov.pl
6 AZ Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego AZ@ncbj.gov.pl
7 AZP Dział Zamówień Publicznych i Umów AZP@ncbj.gov.pl
8 BP1 Zakład Fizyki Jądrowej BP1@ncbj.gov.pl
9 BP2 Zakład Fizyki Teoretycznej BP2@ncbj.gov.pl
10 BP3 Zakład Fizyki Wielkich Energii BP3@ncbj.gov.pl
11 BP4 Zakład Astrofizyki BP4@ncbj.gov.pl
12 DA Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych DA@ncbj.gov.pl
13 DBHP Dział BHP DBHP@ncbj.gov.pl
14 DBP Departament Badań Podstawowych DBP@ncbj.gov.pl
15 DE Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych DE@ncbj.gov.pl
16 DEJ Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych DEJ@ncbj.gov.pl
17 DER Departament Ekonomiczny DER@ncbj.gov.pl
18 DFM Departament Fizyki Materiałów DFM@ncbj.gov.pl
19 DI Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń DI@ncbj.gov.pl
20 DIZ Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych DIZ@ncbj.gov.pl
21 DJ Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej DJ@ncbj.gov.pl
22 DK Główny Księgowy DK@ncbj.gov.pl
23 DN Zastępca Dyrektora ds. Naukowych DN@ncbj.gov.pl
24 DP Dział Spraw Pracowniczych DP@ncbj.gov.pl
25 DS Sekretarz Naukowy DS@ncbj.gov.pl
26 DTJ Departament Aparatury i Technik Jądrowych DTJ@ncbj.gov.pl
27 DUZ Departament Badań Układów Złożonych DUZ@ncbj.gov.pl
28 EA Dział Analiz i Rozliczania Projektów EA@ncbj.gov.pl
29 EF Kontroler Finansowy EF@ncbj.gov.pl
30 EJ2 Zakład Eksploatacji Reaktora Maria EJ2@ncbj.gov.pl
31 EJ3 Zakład Badań i Technik Reaktorowych EJ3@ncbj.gov.pl
32 FM1 Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego FM1@ncbj.gov.pl
33 FM2 Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych FM2@ncbj.gov.pl
34 H2 Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej H2@ncbj.gov.pl
35 IT Dział Informatyki IT@ncbj.gov.pl
36 ITT Dział Transferu Technologii ITT@ncbj.gov.pl
37 IZ Dz. Zarządzania Projektami IZ@ncbj.gov.pl
38 JA Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego JA@ncbj.gov.pl
39 JE Stanowisko ds. Ewidencji Materiałów Jądrowych JE@ncbj.gov.pl
40 JM Dział Profilaktyki Medycznej JM@ncbj.gov.pl
41 JO Sekcja Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej JO@ncbj.gov.pl
42 KF Dział Finansowo-Księgowy KF@ncbj.gov.pl
43 KR Dział Rachuby Płac KR@ncbj.gov.pl
44 LBM Laboratorium Badań Materiałowych LBM@ncbj.gov.pl
45 LPD Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych LPD@ncbj.gov.pl
46 PNT Park Naukowo Technologiczny PNT@ncbj.gov.pl
47 SB Biblioteka Naukowa SB@ncbj.gov.pl
48 SD Studium Doktoranckie SD@ncbj.gov.pl
49 SE Dział Edukacji i Szkoleń SE@ncbj.gov.pl
50 SK Biuro Komunikacji i Promocji SK@ncbj.gov.pl
51 SW Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej SW@ncbj.gov.pl
52 TJ1 Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek TJ1@ncbj.gov.pl
53 TJ2 Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych TJ2@ncbj.gov.pl
54 TJ3 Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy TJ3@ncbj.gov.pl
55 UZ1 Zakład Technologii Informatycznych UZ1@ncbj.gov.pl
56 UZ3 Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska UZ3@ncbj.gov.pl
57 WSO Wewnętrzna Służba Ochrony WSO@ncbj.gov.pl
58 ZdAJ Zakład Aparatury Jądrowej Hitec ZdAJ@ncbj.gov.pl
59 ZTS Zakład Transportu Samochodowego ZTS@ncbj.gov.pl