Zakład Astrofizyki (BP4)

Zakład Astrofizyki (BP4) zajmuje się badaniami w dziedzinie astrofizyki i astronomii, głównie obserwacyjnej i eksperymentalnej. Dzieli się na Pracownię Astrofizyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasteura 7 i Pracownię Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Łodzi.

Badania prowadzone w Pracowni Astrofizyki obejmują:

  • Poszukiwanie zmiennych obiektów astronomicznych – zarówno w różnych zakresach widma elektromagnetycznego jak i fal grawitacyjnych (projekt POLGRAW; https://polgraw.camk.edu.pl/pl/).

  • Astrofizykę pozagalaktyczna i kosmologię obserwacyjną – badanie ewolucji galaktyk i struktury wielkoskalowej Wszechświata, m.in. przy wykorzystaniu wielkich przeglądów nieba (jak VIPERS: http://vipers.inaf.it/, VUDS: http://cesam.lam.fr/vuds/). Uczestniczymy też w bieżących i planowanych projektach satelitarnych.

  • Fizykę gwiazd neutronowych i białych karłów.

Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego (http://ncbj.u.lodz.pl/) zajmuje się:

  • Eksperymentalnymi i modelowymi badaniami własności Wielkich Pęków Atmosferycznych (WPA) promieniowania kosmicznego.

  • Badaniami asymptotycznych własności oddziaływań hadronowych na podstawie analizy rozwoju WPA.

  • Badaniami składu masowego promieniowania kosmicznego w zakresie energii 1015 - 1017 eV.

  • Rejestracją zmienności natężenia strumienia mionów wtórnego promieniowania kosmicznego w teleskopach w laboratoriach podziemnych.

Pracownia uczestniczy w projektach kosmicznych POLAR (http://www.isdc.unige.ch/polar/) i JEM-EUSO (http://jemeuso.riken.jp/en/).

 

Adres:
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 01
e-mail BP4@ncbj.gov.pl
Kierownik Zakładu:
prof. Agnieszka Pollo
tel.

+48 22 273 28 40

e-mail agnieszka.pollo@ncbj.gov.pl