Śp. prof. Jerzy Jastrzębski

Śp. prof. Jerzy Jastrzębski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 19 sierpnia 2018 r. zmarł śp. prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski.

Profesor Jastrzębski przez ponad 60 lat swojej działalności naukowej stał się jedną z najbardziej znaczących postaci w polskiej fizyce jądrowej. Swoją karierę naukową rozpoczął w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, gdzie pracował do 1983 r. W kolejnych latach, jako dyrektor Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, współpracował z naukowcami z NCBJ i wspierał ich inicjatywy. Był naszym oddanym przyjacielem, a w ostatnich latach nieocenione było Jego wsparcie dla projektu CERAD przewidującego budowę w NCBJ cyklotronu na potrzeby badań i produkcji radiofarmaceutyków. Jego odejście jest dla nas wszystkich bolesną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe Prof. Jastrzębskiego odbędą się 30 sierpnia (czwartek ) o godz. 11.00 w kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Dyrekcja i Rada Naukowa NCBJ

 

Wspomnienie o Profesorze Jerzym Jastrzębskim napisane przez profesora Krzysztofa Ruska

Profesor Jerzy Jastrzębski był wybitnym fizykiem w dziedzinie eksperymentalnej fizyki jądrowej, a także w zastosowaniach metod fizyki jądrowej w medycynie. Był jednym z twórców i wieloletnim dyrektorem Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł 19go sierpnia w Warszawie.

Profesor Jerzy Jastrzębski był absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu magistra w roku 1955 rozpoczął prace w nowo powstałym Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, założonym i kierowanym przez profesora Andrzeja Sołtana. Już po dwóch latach, w uznaniu poczynionych postępów, został wysłany na stypendium naukowe do czołowego francuskiego laboratorium fizyki jądrowej w Orsay pod Paryżem. Pracując tam przez kilka lat w gronie znakomitych naukowców stał się ekspertem w dziedzinie spektroskopii jądrowej, publikując wiele ważnych wyników swoich badań. Były one przedmiotem jego pracy doktorskiej (1963 rok) i habilitacyjnej (1971 rok). W roku 1981 uzyskał tytuł profesora. W Instytucie Badań Jądrowych pracował do roku 1983, przenosząc się następnie do powstającego właśnie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, którego już po roku został dyrektorem. Funkcję tę pełnił, z czteroletnią przerwą w latach 1996-2000, do roku 2009, będąc jednym z twórców tego Laboratorium. Wspomnianą przerwę wykorzystał na prowadzenie intensywnych badań naukowych dotyczących rozkładu materii w jądrach atomowych nowatorską metodą z użyciem wiązki antyprotonów. Powstałe wówczas prace cieszą się do dziś dużym zainteresowaniem.

Profesor Jastrzębski, naukowiec z ogromnym dorobkiem, rozumiał służebną wobec społeczeństwa rolę badań podstawowych. W początkach XXI wieku rozpoczął prace nad zastosowaniami radioaktywnych izotopów w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych. Był pomysłodawcą Ośrodka Produkcji i Badan Radioizotopów, który dzięki jego tytanicznej pracy, uporowi i wytrwałości powstał w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Nawiązał szeroką współpracę z naukowcami z kraju i z zagranicy specjalizującymi się w medycynie nuklearnej i radiochemii i w jej ramach prowadził intensywne badania interdyscyplinarne związane z zastosowaniem metod jądrowych w medycynie. Działalność ta postawiła Go w ostatnich latach w jednym szeregu z wybitnymi ekspertami z tej dziedziny.

Profesor Jastrzębski położył ogromne zasługi w organizacji współpracy naukowców z Polski i Francji. Był założycielem i wieloletnim członkiem Polsko-Francuskiej Komisji ds. współpracy, a także reprezentantem Polski w Nuclear Physics European Collaboration Committee, wypracowując trwałą i liczącą się pozycję polskich fizyków jądrowych wśród krajów europejskich.

Jego wszechstronna aktywność nagradzana była medalami i orderami, by wspomnieć tylko kilka: Medal Uniwersytetu Warszawskiego, Palmes Academiques, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Jerzy Jastrzębski należał do pionierów fizyki jądrowej w Polsce. Był wybitnym naukowcem o ogromnym dorobku, przekazującym swą wiedzę młodszym kolegom (wypromował kilkunastu doktorów), pomysłodawcą, organizatorem i budowniczym krajowej infrastruktury badawczej, organizatorem szerokiej współpracy naukowej. Każdej z tych aktywności oddawał się z ogromną pasją do ostatnich chwil.

Śp. prof. Jerzy Jastrzębski