Staże studenckie

Ogólne wymagania i warunki dla kandydatów na staże studenckie

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza możliwość ubiegania się o stypendia magisterskie i przed-magisterskie dotyczące różnych aspektów poszukiwania w LHC sygnałów "nowej fizyki", np. supersymetrii.
Stypendia przeznaczone są na wykonanie projektów w dziedzinie teoretycznej fizyki, astrofizyki i kosmologii cząstek. Prace wykonane będą pod kierunkiem prof. L. Roszkowskiego (NCBJ/Univ. of Sheffield) w ramach programu Welcome ufundowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
Stypendia przedmagisterskie, również w wysokości 1000 PLN/miesiąc, optymalnie dotyczą okresu od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,  ale w szczególnych przypadkach inny okres trwania stażu może być akceptowalny.

Wymagania:

  • rozpoczęte studiów II stopnia;
  • znajomość języka angielskiego;
  • znajomość podstaw fizyki cząstek elementarnych i/lub podstaw wnioskowania bayesowskiego i/lub programowania wielopotokowego.

Inne pożądane umiejętności:

  • ogólna znajomość tematyki poszukiwań supersymetrii w LHC;
  • ogólna znajomość podstaw kosmologii, w szczególności zagadnienia ciemnej materii supersymetrycznej;
  • umiejętność programowania w Fortranie i/lub C++;
  • znajomość systemów informatycznych typu GRID.

Ostateczny termin składania podań: 30 czerwca 2015 r.

Dalsze informacje:

prof. Leszek Roszkowski

+48 22 622 1613
Zakład Fizyki Teoretycznej (BP2),
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69,
welcome.grant@ncbj.gov.pl