Sektor funkcjonalny

Biuro Dyrektora (DS) Sekretarz Naukowy
 • (DAt) Asystent Dyrektora
Departament Wspomagania Badań
 • (AtS) Sekretariat Instytutu
 • (SD) Studium Doktoranckie
 • (DBHP) Dział BHP
 • (SW) Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej
 • (DRz) Rzecznicy Instytutu
 • (DK) Biuro Komunikacji i Promocji
 • (DRP) Radca Prawny
 
 • (DAW) Audytor Wewnętrzny
 
 • (DZSZ) Pełnomocnik ds Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 
 • (DZJ) Dział Zapewnienia Jakości
 
 • (DBO) Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
 
 • (BO) Dział Bezpieczeństwa i Ochrony
 
 • (DPm) Pełnomocnicy Dyrektora
 

 

(DA) Zastępca Dyrektora ds Administracyjno-Technicznych – mgr Marek Juszczyk (DJ) Zastępca Dyrektora ds Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej – mgr inż. Adam Hryczuk
Departament Administracyjno Techniczny Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Zdrowia
 • (AZ) Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego
 • (JA) Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego
 • (AI) Dział Inwestycji
 • (JE) Stanowisko ds. Ewidencji Materiałów Jądrowych
 • (AZP) Dział Zamówień Publicznych i Umów
 • (JM) Dział Profilaktyki Medycznej
 • (AT) Dział Administracyjno-Techniczny
 
 • Archiwum
(DE) Zastępca Dyrektora ds Ekonomicznych – mgr Michał Wójtowicz
 • Kancelaria ogólna
Departament Ekonomiczny
 • (AN) Naczelny Inżynier
 • (EK) Główny Księgowy
 • (AS) Służba Techniczna
 • (KF) Dział Finansowo-Księgowy
 • (ASD) Dyżurni Dyspozytorzy
 • (KR) Dział Rachuby Płac
 • (ASR) Dział Przygotowania i Rozliczania Robót
 • (EF) Kontroler Finansowy
 • (ASM) Dział Energetyczno–Mechaniczny
 • (FP) Dział Analiz i Planowania
 • (ASE) Dział Elektryczny
 • (EP) Dział Spraw Pracowniczych
 • (ASB) Samodzielna Sekcja Budowlana
 • (EI) Dział Informatyki
 • (AP) Dział Profilaktyki Pożarowej
 
(ZTS) Zakład Transportu Samochodowego (OR) Ośrodek Radioizotopów POLATOM