Szczegółowe informacje dotyczące testowanych baz danych

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu na pojawiające się pytania dotyczące testowania baz danych przesyłam szczegółowe informacje.

1. Po co jest dostęp testowy?

Biblioteki przesyłają wiadomości w sprawie dostępów testowych nie tylko informacyjnie, także na prośbę pracowników danej instytucji. W przypadku braku możliwości zakupu danej bazy ze względów finansowych ta forma udostępniania informacji jest bardzo często „jedynym” sposobem, aby pracownicy mogli mieć dostęp do najnowszych i archiwalnych publikacji z danych dziedzin – nawet jeśli jest to dostęp okresowy.

Pod koniec roku firmy które dystrybuują bazami danych przygotowują atrakcyjniejsze oferty zakupu w przypadku, kiedy dana instytucja testowała daną bazę. Statystyki z korzystania baz danych mogą też być argumentem w negocjowaniu ceny.

2. Czy planujemy zakup licencji na dłuższy czas, a okres testowy jest w celu zebrania opinii?

Plan zakupu przez bibliotekę baz naukowych jest, o ile przede wszystkim będzie zgoda osób decyzyjnych i czy będą wystarczające środki finansowe.

Kolejną kwestią jest fakt, czy zakup będzie ekonomicznie uzasadniony np. czasami warto zakupić tylko pojedyncze tytułu z danej bazy a w innym przypadku całą bazę.

Inną bardzo istotną kwestią wpływająco na zakup danej bazy jest informacja, czy zakup jest dofinansowany z ministerstwa i jakie warunki musi spełnić dana instytucja aby przystąpić do konsorcjum zakupowego.

Biblioteka ma zakupione kilka baz poprzez konsorcjum i dofinansowania z ministerstwa, dzięki czemu pracownicy korzystają z baz naukowych i są zadowoleni.

https: //www. ncbj. gov. pl/biblioteka/odnosniki-do-baz-danych-czasopism

Okres testowy danej bazy pozwala bibliotece na zebranie informacji dotyczącej statystyk korzystania. Informacje te mogą być istotne w przypadku zakupu bazy czy negocjacji jej ceny. Statystyki pokazują też, które publikacje cieszyły się największym zainteresowaniem pracowników danej instytucji.

Zgodnie z art. 21 ustawy o bibliotekach instytucje te mają obowiązek służyć potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych.

Z poważaniem

Ewa Korpikiewicz –Sadoch