Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ ogłasza rekrutację na studia doktoranckie

Narodowe Centrum Badań Jądrowych od lat kształci doktorantów w dziedzinie fizyki. W zeszłym roku połączyło siły z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej tworząc interdyscyplinarne studia doktorskie kształcące młodych naukowców w wielu działach fizyki i chemii takich jak np. fizyka i chemia jądrowa, fizyka reaktorowa, radiofarmacja, fizyka wysokich energii, kosmologia i astrofizyka. Nasi doktoranci od początku studiów uczestniczą w przedsięwzięciach badawczych ściśle współpracując z ekspertami, korzystając z ogromnego potencjału intelektualnego obu instytucji i nowoczesnej aparatury. Dużym atutem jest bliska współpraca instytutów tworzący Szkołę Doktorską z innymi wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie.

Osoby pragnące zdobyć tytuł doktora w dziedzinie fizyki lub chemii serdecznie zachęcamy, by do 7 czerwca złożyły wymagane dokumenty, aby zakwalifikować się do pierwszego etapu rekrutacji. Więcej informacji, w tym szczegółowy opis rekrutacji i wymaganych dokumentów, a także listę proponowanych tematów badawczych znajdziecie na stronie:

http://gradschool.ncbj.gov.pl