Zespół Neutronowej Analizy Aktywacyjnej

Zespół badawczy do realizacji prac związanych z wykorzystaniem technik Neutronowej Analizy Aktywacyjnej.

Głównym celem zespołu jest zastosowanie technik związanych z Neutronową Analizą Aktywacyjną w przemyśle, a w szczególności w przemyśle wydobywczym (poszukiwania złóż surowców naturalnych). Zespół prowadził badania rozwojowe dla takich firm jak KGHM Polska Miedź SA oraz PGNiG.

W celu realizacji zadań o tak wysokim stopniu złożoności z pogranicza dedykowanej elektroniki, technik pomiarowych jak i różnego rodzaju prac konstrukcyjnych, projektowych oraz budowalnych w zespole wyodrębnione są trzy grupy specjalistów: fizyków, elektroników i techników. Koordynacja prac między tymi grupami pozwala na pomyślną realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań, polegających na aplikacji rozwiązań naukowych na potrzeby przemysłu. W skład zespołu wchodzi obecnie 10 osób:

 • grupa fizyków (4 osoby)
 • grupa elektroników (3 osoby)
 • grupa techników (3 osoby)

W zespole prowadzone są obecnie prace związane z:

 • prototypowaniem, budową i rozwojem analizatorów wielokanałowych
 • budową sondy dozymetrycznej
 • projektowaniem i testowaniem elektroniki wysokotemperaturowej
 • zastosowaniem techniki druku 3D na potrzeby fizyki i przemysłu

Zespół posiada dostęp do:

 • szerokiej bazy detektorów promieniowania gamma i neutronowego
 • elektroniki pomiarowej oraz systemu analizy danych (również w postaci dedykowanych serwerów obliczeniowych), pozwalających odczytywać i przetwarzać uzyskane wyniki
 • generatorów neutronów
 • szerokiej bazy źródeł promieniotwórczych (w tym odpornych na wysokie temperatury)
 • narzędzi do projektowania i rozwoju elektroniki
 • komory klimatycznej o dużej objętości
 • stanowiska do badań odporności wibracyjnej
 • drukarek 3D
 • bogatego zaplecza warsztatowego

Do kompetencji zespołu należy również tworzenie oprogramowania implementowanego w urządzeniach (firmware), analitycznego (software) jak i graficznych interfejsów użytkownika.

Zespół otwarty jest na nowe wyzwania i stawiane przed nim zadania. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą jak również kandydatów do pracy oraz studentów i stażystów, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem zespołu:

mgr Łukasz Kaźmierczak

lukasz.kazmierczak@ncbj.gov.pl

Skład:

Lista dostępna jedynie w sieci wewnętrznej NCBJ

Rys. 1 Prototyp analizatora wraz z przenośnikiem taśmowym do badania zawartości miedzi w jej urobku. Instalacja znajduje się na terenie NCBJ
Rys. 2 Przykład badanego materiału (ruda miedzi)
Rys. 3 Układ doświadczalny, symulujący warunki panujące w odwiercie górniczym na etapie budowy
Rys. 4 Układ doświadczalny, symulujący warunki panujące w odwiercie górniczym na etapie gotowym do badań
Rys. 5 Badanie rozkładu pola neutronów termicznych z wykorzystaniem detektorów wrażliwych na promieniowanie neutronowe oraz precyzyjnego robota kartezjańskiego
Rys. 6 Optymalizacja parametrów impulsowania generatora neutronów (deuter-tryt), poprzez zastosowanie odpowiednich technik i torów pomiarowych, pozwala na maksymalizację pola neutronów termicznych
Rys. 7 Symulacje komputerowe planowanych eksperymentów
Rys. 8 Diagnostyka neutronów prędkich (14 MeV) m.in. na podstawie dyskryminacji neutron-gamma
Rys. 9 Prototyp wielokanałowego analizatora amplitudy przystosowanego do prac w warunkach wysokiej temperatury
Rys. 10. Układ symulujący warunki wysokiej temperatury służący do testowania różnego rodzaju detektorów promieniowania jonizującego
Rys. 11 Schemat blokowy układu do pomiaru rozkładu pola neutronów termicznych
Rys. 12 Jeden z elementów sterownika modelu przenośnika taśmowego
Rys. 13 Prace związane z budową jednego z stanowisk doświadczalnych, polegające na przygotowaniu odpowiednich bloków wzorcowych do badań
Rys. 14 Różne prace techniczne wykonywane przez członków zespołu w bogato wyposażonych warsztatach
Rys. 15 Różne prace techniczne wykonywane przez członków zespołu w bogato wyposażonych warsztatach
Rys. 16 Różne prace techniczne wykonywane przez członków zespołu w bogato wyposażonych warsztatach