TRASA 02: Po prostu promieniowanie

Laboratorium DEiS NCBJ (foto: NCBJ)

Przestrzeń wokół nas jest nieustannie przenikana przez promieniowanie. Część z niego widzimy gołym okiem w postaci światła lub czujemy gołą ręką w postaci promieniującego ciepła. Większości nasze zmysły nie rejestrują, ale rejestrują je budowane w tym celu urządzenia. Promieniowanie może mieć naturę elektromagnetyczną – tak jak światło; może mieć też naturę szybko poruszających się cząstek. Promieniowanie może być bardzo użyteczne, ale potrafi też działać niszcząco zarówno na materiały, jak i na żywe organizmy. Dzieje się tak, gdy promieniowanie rozbija atomy i cząsteczki chemiczne na jony. Dlatego promieniowanie zdolne do dokonywania zniszczeń nazywamy promieniowaniem jonizującym.

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ powstał między innymi po to, by w możliwie najprostszy i najprzystępniejszy sposób przybliżać naszą bogatą wiedzę o promieniowaniu. Wyjaśniamy skąd się bierze promieniowanie jonizujące – i to naturalne, i to uzyskiwane „na żądanie”. Pokazujemy, jak je można wykorzystać i jak można się chronić przed jego niebezpiecznym nadmiarem. Tłumaczymy co się dzieje w przemianach jądrowych, będących najważniejszym źródłem promieniowania jonizującego, a jednocześnie jednym z najważniejszych dostępnych nam źródeł energii. Wyjaśniamy, jak działają reaktory jądrowe i jak doszło do wielkich katastrof w Czarnobylu i w Fukushimie.

W naszym ośrodku edukacyjnym zobaczycie ...

Podczas Dni Otwartych 2018 pracownicy Działu zaprezentują m.in. unikalne w Europie laboratorium dydaktyczne, jego aparaturę, wykonywane przez naszych gości eksperymenty. Przeprowadzimy intrygujące pokazy udowadniające, że promieniowanie jonizujące towarzyszy nam na co dzień, a wiele substancji, z którymi mamy do czynienia jest jego naturalnym źródłem. Pokażemy też specjalnie skonstruowane na potrzeby dydaktyczne detektory: m.in. komorę mgłową ukazującą ślady niewidzialnych gołym okiem cząstek elementarnych oraz detektor mionów obrazujący trajektorie lotu cząstek promieniowania kosmicznego. Zaprosimy także na wystawę poświęconą odpadom promieniotwórczym.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15

Czas zwiedzania: 55 minut

Liczebność grupy: do 20 osób

Laboratorium DEiS NCBJ (foto: NCBJ)
Ulotka Trasa 02 DEiS