TRASA 03: Trzy perspektywy dozymetrii

JET Counter (foto: NCBJ)

Promieniowanie jonizujące potrafi wnikać do wnętrza materiałów i żywych organizmów. Gdy tak się stanie, może ono wywołać zmiany i modyfikacje: materiały mogą zmienić swoją strukturę i właściwości, a w komórkach organizmów może dojść do uszkodzeń lub mutacji. Dziedzina fizyki, która zajmuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi z oceną zagrożeń pochodzących od promieniowania jonizującego to dozymetria. Dlaczego to badamy? Zmiany wywoływane przez promieniowanie jonizujące mogą być niekorzystne – w takim przypadku powinniśmy wiedzieć jak duże jest zagrożenie i jak się przed nim bronić. Zmiany mogą być także pożądane, np. promieniowanie może być wykorzystywane do niszczenia komórek nowotworowych. Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej (H2) jest nową komórką w strukturach NCBJ, gdyż jeszcze w tym roku był częścią Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznym. Rozwijane są w nim m.in. metody Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii. Część badań prowadzona jest na potrzeby terapii onkologicznej BNCT (Boron Neutron Capture Therapy). Badania Zakładu są interdyscyplinarne: zespół pracowników (biolodzy, chemicy, elektronicy, energetycy, fizycy, mechatronicy i inni) wykorzystuje w nich m.in. symulacje komputerowe, druk 3D, cyfrową elektronikę stosowaną w technologiach detektorowych i pomiarowych ... Badania dotyczą zarówno efektów w skali organizmów i tkanek, jak i efektów mikro (komórki) oraz nano (pojedyncze cząsteczki).

Urządzenia makro, mikro, nano ...

Przybliżymy zasadę działania komór jonizacyjnych, stanowiących podstawę badań w klasycznej makrodozymetrii. Zaprezentujemy detektory biorące udział w pomiarach eksperymentalnych oraz w międzynarodowych pomiarach porównawczych. Opowiemy o mikrodozymetrii na potrzeby terapii BNCT. Wyjaśnimy na czym ona polega, przedstawimy makietę tworzonego stanowiska do badań i rozwoju terapii przy kanale poziomym reaktora Maria, opowiemy o jego przeznaczeniu. Zaprezentujemy też unikalne urządzenie badawcze Jet Counter, które pozwala prowadzić eksperymenty w nanometrowej skali cząsteczek DNA.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40

Czas zwiedzania: 25 minut

Liczebność grupy: do 12 osób

JET Counter (foto: NCBJ)
Ulotka Trasa 03 H2