TRASA 04: Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD)

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ (foto: NCBJ)

Dozymetria to dział fizyki jądrowej, który zajmuje się badaniem dawek promieniowania działającego na materię ożywioną i nieożywioną. Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ prowadzi wyspecjalizowane pracownie zajmujące się różnymi typami takich badań. Wizytówką LPD jest Dział Pomiarów Skażeń, który wykonuje pomiary skażeń wewnętrznych ludzi za pomocą Licznika Promieniowania Ciała Człowieka, Licznika Promieniowania Tarczycy i pomiarów radiochemicznych moczu, a także ocenę równoważnej i skutecznej dawki obciążającej. Służą one kontroli osób, które w jakiś sposób wchłonęły do swego organizmu izotopy promieniotwórcze lub gdy istnieje obawa, że to nastąpiło. W LPD działa także Pracownia Nadzoru Dozymetrycznego i Sekcja Pomiarów Skażeń Środowiska. Prowadzą one nadzór radiologiczny terenu ośrodka jądrowego Świerk i Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie (w tym analizy próbek środowiskowych i dozymetryczne pomiary operacyjne). Stale oceniają wpływ ośrodka Świerk na stan wody, powietrza i gleby, wykorzystując aparaturę stacjonarną, jak i przenośną. Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej jest unikatowym laboratorium w skali kraju. Wykonuje on wzorcowanie (kalibrację) dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej promieniowania gamma i neutronowego, a także mierników skażeń powierzchniowych alfa- i beta- promieniotwórczych.

Kontrola narażenia na promieniowanie jonizujące

Gościom Dni Otwartych pokażemy nasze pracownie i ich urządzenia. Zaprosimy do Centrali Dozymetrycznej, która prowadzi ciągły monitoring oddziaływania reaktora Maria na otoczenie. Wyjaśnimy, jak wykonujemy pomiary skażeń środowiska poprzez analizy radiologiczne gleby, wody, powietrza. Zaprezentujemy stanowiska do pomiarów skażeń wewnętrznych: Licznik Promieniowania Ciała Człowieka, Licznik Promieniowania Tarczycy. Pokażemy też w jaki sposób wykonuje się wzorcowanie (kalibrację) dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Przedstawimy zasady działania radiometrów i opowiemy o ich zastosowaniu w praktyce.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:20, 10:10, 11:00, 11:50, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50

Czas zwiedzania: 50 minut

Liczebność grupy: do 30 osób

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ (foto: NCBJ)
Ulotka Trasa 04 LPD