TRASA 05: Komory gorące

Komory gorące LBM (foto:NCBJ)

Trasa nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży.

Na niezawodność pracy instalacji przemysłowej działającej w sektorze chemicznym, ciężkim czy jądrowym w istotnej mierze wpływa trwałość jej elementów. W reaktorach i innych instalacjach jądrowych materiały użyte do ich budowy narażone są na promieniowanie, złożony stan naprężeń, wysoką temperaturę, ciśnienie oraz wpływ silnie korozyjnego środowiska. Dlatego niezbędna jest odpowiednia wiedza na temat zmian zachodzących w materiałach w wyniku wpływu tych czynników, a podczas eksploatacji konieczne są regularne kontrole stanu „zużycia” części składowych instalacji i użytych materiałów. Materiały, które musimy przebadać są oczywiście napromienione, a więc zazwyczaj wysoko radioaktywne. Miejscem umożliwiającym prowadzenie odpowiednich badań takich materiałów jest laboratorium gorące. W NCBJ stanowi ono wyodrębnioną część Laboratorium Badań Materiałowych (LBM). Laboratorium gorące składa się z dwunastu ołowianych komór o grubości ścian osłonowych wynoszących 20 cm, zapewniają one bezpieczną pracę z materiałami o aktywności nieprzekraczającej 100 Ci. Komory gorące wyposażone są w specjalną aparaturę badawczą i technologiczną. Jak zawsze w takich sytuacjach priorytetem jest bezpieczeństwo!

Rzucają się w oczy manipulatory ...

Wszystkie operacje prowadzane wewnątrz komory wykonywane są przez operatora, znajdującego się na zewnątrz. Jego działania prowadzone są za pomocą specjalnych manipulatorów, których obecność przed każdą komorą jest cechą charakterystyczną Laboratorium. Odwzorowują one ruchy rąk człowieka, dzięki czemu po nabyciu odpowiedniej wprawy można sprawnie i bezpiecznie manipulować przedmiotami zamkniętymi w komorze. Wgląd do wnętrza komór zapewniony jest przez szyby wykonane z kilku warstw szkła ołowianego.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20

Czas zwiedzania: 40 minut

Liczebność grupy: do 25 osób

Trasa nieprzeznaczona dla kobiet w ciąży

Komory gorące LBM (foto:NCBJ)