TRASA 07: Badawczy reaktor jądrowy MARIA

Reaktor Maria (foto: NCBJ)

Trasa nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży.

"MARIA" jest jedynym reaktorem jądrowym działającym obecnie w Polsce. Stanowi źródło neutronów do produkcji radionuklidów, modyfikacji materiałów i do badań naukowych. Radionuklidy wytwarzane w reaktorze MARIA wykorzystywane są przede wszystkim na potrzeby medycyny nuklearnej. W szczególności produkcja MARIA zaspokaja główną cześć światowego zapotrzebowania na jod-131 wykorzystywany w leczeniu tarczycy. Reaktor wdrożył też technologię napromieniania tarcz uranowych do produkcji molibdenu służącego do uzyskiwania technetu-99m – najważniejszego obecnie nuklidu dla medycyny nuklearnej. „MARIA” jest wysokostrumieniowym reaktorem basenowym typu kanałowego z moderatorem berylowym i reflektorem grafitowym. Reaktor uruchomiono pod koniec 1974 r. Obecnie, dzięki licznym modernizacjom, jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Paliwem reaktora MARIA jest krzemek uranu lub tlenek uranu. Pierwotne paliwo wysokowzbogacone zastąpiono paliwem niskowzbogaconym. W czasie kilkudniowego cyklu pracy w reaktorze pracuje około dwudziestu pięciu elementów paliwowych, z których każdy posiada odrębny układ chłodzenia wodą. W sąsiedztwie elementów paliwowych przebiegają pionowe kanały do wytwarzania radionuklidów, a obok rdzenia umieszczone są kasety do napromieniania minerałów. Od rdzenia odchodzi 6 kanałów poziomych wyprowadzających neutrony do hali eksperymentalnej.

W trakcie zwiedzania zobaczysz na własne oczy!

Zobaczysz pracujący reaktor i jego rdzeń, w tym najbardziej spektakularny „dowód” jego pracy, czyli promieniowanie Czerenkowa. Pokażemy Ci także sterownię reaktora, halę przygotowawczą i odkryty pełnowymiarowy model rdzenia. Będziesz mógł obejrzeć elementy paliwowe, zasobniki do napromieniowań, manipulatory stosowane w komorach gorących. Nasi przewodnicy opowiedzą Ci jak działa reaktor, ile zużywa paliwa i co się z tym paliwem potem dzieje. Wyjaśnią Ci do czego wykorzystujemy na co dzień to wyjątkowe urządzenie i jak to wykorzystywanie odbywa się w praktyce. Zdradzą Ci też nasze bardzo ambitne plany.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:10, 9:45, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35

Czas zwiedzania: 85 minut

Liczebność grupy: do 20 osób

Trasa nieprzeznaczona dla kobiet w ciąży

Reaktor MARIA (foto: NCBJ)
Ulotka Trasa 07 MARIA