TRASA 08: Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w kontrolach bezpieczeństwa w transporcie

CANIS (foto: NCBJ)

Promieniowanie rentgenowskie, dzięki swoim właściwościom, pozwala na zobrazowanie wnętrz obiektów bez konieczności ich otwierania czy rozcinania. Jest to niezwykle istotne ułatwienie pracy na przykład lekarzy. Innym powszechnym zastosowaniem systemów wykorzystujących to zjawisko jest kontrola bagażu w miejscach publicznych, w szczególności podczas kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Aby wytworzyć obraz rentgenowski konieczne jest zastosowanie źródła promieniowania – lampy rentgenowskiej lub akceleratora elektronów. Drugim niezbędnym elementem jest układ detekcyjny, którym pierwotnie była klisza rentgenowska, dziś tracąca na znaczeniu na rzecz układów cyfrowych z natychmiastowym odczytem. Dzięki bogatym doświadczeniom pracowników NCBJ w projektowaniu i wytwarzaniu źródeł promieniowania, a także detektorów radiograficznych, możliwe jest tworzenie nowych systemów w różnych zastosowaniach. Dwa z nich to CANIS i SOWA. CANIS służy do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych na granicach. Dzięki opatentowanemu systemowi skanowania jednocześnie dwoma energiami promieniowania, pozwala uzyskać znacznie bardziej dokładny obraz badanego obiektu bez prześwietlania go z różnych kierunków. System SOWA działa na podobnej zasadzie co CANIS, lecz wykorzystuje lampę rentgenowską. Jest to system mobilny służący do inspekcji samochodów osobowych.

Czy wczujesz się w rolę celnika?

Pokażemy Ci nasze systemy inspekcji ładunków. Są one coraz bardziej nieodzowne do szybkiej kontroli granic, bo nikt nie lubi czekać godzinami na kontrolę i nikt by nie chciał, by rozbierano mu samochód. System CANIS składa się z akceleratora elektronów będącego źródłem wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego oraz z układu detekcyjnego badającego promieniowanie po przejściu przez badany obiekt. Jego twórcy opowiedzą, dlaczego jest on wyjątkowy. SOWA to mobilne laboratorium rentgenowskie umieszczone wewnątrz kontenera, przez który przejeżdżają kontrolowane samochody. Pokażemy Wam jak to działa.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:20, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Czas zwiedzania: 55 minut

Liczebność grupy: do 15 osób

CANIS (foto: NCBJ)
Ulotka Trasa 08 TJ1