TRASA 09: Jak widzimy niewidzialne?

DATJ (foto: NCBJ)

Jedną ze specjalności Narodowego Centrum Badań Jądrowych jest badanie i budowa detektorów promieniowania. Pozwalają one wykryć i zidentyfikować niewidoczne gołym okiem promieniowanie emitowane w postaci cząstek (elektronów, neutronów, cząstek alfa) jak i kwantów promieniowania elektromagnetycznego. Detektory są niezbędnym elementem naszej pracy badawczej, ale także znajdują niezwykle szerokie zastosowanie w gospodarce, medycynie, systemach bezpieczeństwa. Dlatego badamy i projektujemy detektory pod katem różnych zastosowań, a także tworzymy systemy, które je wykorzystują. Nasi goście będą mogli zapoznać się z jednymi z najpopularniejszych detektorów promieniowania gamma i neutronowego jakimi są materiały scyntylacyjne sprzężone ze współczesnymi fotopowielaczami (szklanymi i półprzewodnikowymi). Opowiemy o własnościach scyntylatorów, które są kluczowe z punktu widzenia detekcji promieniowania. W trakcie zwiedzania zarejestrujemy sygnały pochodzące od mionów, które docierają do powierzchni Ziemi, a są składnikami promieniowania kosmicznego. Sprawdzimy, co kryją w sobie produkty spożywcze codziennego użytku, takie jak banany i sól kuchenna. Na koniec postaramy się ,,zobaczyć’’, co skrywa w sobie naturalna ruda uranu, pochodząca z terenów Polski.

Jaka jest jakość powietrza, którym oddychamy?

Takie pytanie zadajemy sobie coraz częściej. Na stanowisku Zakładu Elektroniki i Systemów Detekcyjnych zwiedzający dowiedzą się: Jakim powietrzem oddychamy? Jakie są główne szkodliwe zanieczyszczenia powietrza? Przy jakich stężeniach ogłaszane są alarmy? Jakie są metody pomiaru stężeń tych zanieczyszczeń? Na mobilnej stacji zademonstrujemy system pomiarowy opracowany w NCBJ. Na zakończenie pokażemy, jak efektywnie wykorzystać informacje o Polskim Indeksie Jakości Powietrza w aplikacji mobilnej GIOŚ (Jakość powietrza w Polsce) na telefonie.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:50, 14:50, 15:50

Czas zwiedzania: 55 minut

Liczebność grupy: do 20 osób

DATJ (foto: NCBJ)
Ulotka Trasa 09 TJ2