TRASA 10: Współczesne akceleratory liniowe - od zastosowań przemysłowych do terapii onkologicznej.

Zwiedzanie Zakładu Aparatury Jądrowej HITEC

Zakład zajmuje się produkcją urządzeń związanych z promieniowaniem jonizującym oraz ochroną radiologiczną i realizuje projekty od idei do wykonania. Jest to możliwe dzięki dużemu i wielodyscyplinarnemu zespołowi inżynierów i konstruktorów oraz ponad 50-letniemu doświadczeniu na rynkach krajowym i zagranicznych. Zakład posiada zaplecze technologiczne, w tym własną nowoczesną halę produkcyjną oraz pomieszczenia niezbędne do pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, czyli tzw. bunkry. Ponad 90 pracowników ZdAJ zajmuje się kompleksowo konstruowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem akceleratorów, wielkogabarytowych drzwi osłonowych do bunkrów oraz realizacją unikalnych zamówień dla nauki, na przykład elementów akceleratora Linac 4 dla CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych). Szczególną pozycję w pracach ZdAJ zajmują konstrukcje opracowywane dla medycyny. W radioterapii coraz częściej stosuje się urządzenia do terapii celowanej. W naszym zakładzie powstała uhonorowana tytułem „Polski Produkt Przyszłości” konstrukcja akceleratora śródoperacyjnego. Dzięki temu urządzeniu w niektórych przypadkach będzie można ograniczyć radioterapię nowotworu do zaledwie 1 napromieniania.

Pokażemy Wam akceleratory ...

Zobaczycie halę produkcyjną, budynek inżynierów-konstruktorów wraz z bunkrami do uruchomień ... a przede wszystkim nasze produkty – akceleratory. Są to urządzenia, które emitują wiązki promieniowania jonizującego tysiące razy silniejszego niż promieniowanie rentgenowskie. Znajdują one szerokie zastosowanie w przemyśle - głównie do nieniszczącego badania jakości materiałów, do inspekcji ładunków oraz w medycynie w terapii onkologicznej. Oprowadzać będą Was pracownicy ZdAJ na co dzień uczestniczący w skomplikowanym procesie konstruowania, produkcji i testów.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50

Czas zwiedzania: 70 minut

Liczebność grupy: do 20 osób

Akcelerator śródoperacyjny (foto: Grzegorz Krzyżewski / NCBJ)
Ulotka Trasa 10 ZdAJ