TRASA 12: ZUOP – czyli co z tymi odpadami promieniotwórczymi

ZUOP

Trasa nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży. Wiek uczestników powyżej 16 lat.

Każdej działalności człowieka towarzyszy powstawanie odpadów, także tej związanej z produkcją bądź stosowaniem izotopów promieniotwórczych.
W Polsce odpady promieniotwórcze wytwarzane są przede wszystkim przez medycynę i naukę, niewielkie ilości powstają też w przemyśle.
Za bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi w Polsce odpowiada przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), z siedzibą w Otwocku. Cała działalność ZUOP prowadzona jest na podstawie zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki, między innymi na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych. ZUOP jest jedyną instytucją w kraju posiadającą zezwolenia na kompleksowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od momentu ich odbioru do składowania. Odpady składowane są w jedynym w Polsce Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych zlokalizowanym w Różanie w powiecie makowskim.
Dzięki działalności ZUOP w Polsce możliwe są do przeprowadzenia procedury medyczne wykorzystujące izotopy promieniotwórcze, niejednokrotnie ratujące życie ludzkie, a powstające odpady są bezpiecznie umieszczane w przeznaczonych do tego celu obiektach.

Zobaczycie, usłyszycie ...

Podczas Dni Otwartych 2018 opowiemy o historii powstania ZUOP, o tym gdzie i dlaczego powstają odpady promieniotwórcze, a także o tym co robimy, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludzi i środowiska dziś i w przyszłości.

Pokażemy Ci też instalacje do przetwarzania odpadów promieniotwórczych między innymi instalację cementowania czy instalację wyparną i powiemy dlaczego odpowiednie przygotowanie odpadów do dalszego postępowania jest tak ważne.
Z ZUOP wyjdziesz z kompleksową wiedzą o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi w Polsce.

Godziny rozpoczęcia wycieczek

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

9:10, 11:05, 12:55, 14:45

Czas zwiedzania: 110 minut

Liczebność grupy: do 20 osób powyżej 16 lat

Trasa nieprzeznaczona dla kobiet w ciąży

ZUOP
Ulotka Trasa 12 ZUOP