Warsztaty ERC

Polska Akademia Nauk i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMIK) w Warszawie, zapraszają naukowców, chcących aplikować o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), do wzięcia udziału w warsztatach skierowanych do obecnych i przyszłych liderów naukowych.

 

Warsztaty odbędą się 19 września 2016 roku, w MIBMIK. Aby wziąć udział w warsztatach, należy przesłać swoje zgłoszenie do Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN  (doskonalosc@pan.pl) do dnia 9 września 2016 r.

 

Podczas warsztatów laureaci i ewaluatorzy grantów ERC podzielą się swoimi doświadczeniami w przygotowaniach projektów ERC pod kątem formalno-prawnym. Pierwsza część spotkania będzie się składać z wykładów ekspertów i dyskusji. W drugiej części, wybrane osoby będą mogły omówić swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod poniższym linkiem:

 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/warsztaty-erc-w-polskiej-akademii-nauk.html