WYSTAWA/STANOWISKO: CMS - odkrywca bozonu Higgsa

Rekonstrukcja przypadku z produkcją bozonu Higgsa w detektorze CMS (grafika: CMS@CERN)

Eksperyment CMS jest prowadzony w CERN w Genewie na wiązkach cząstek rozpędzanych przez Wielki Zderzacz Hadronów LHC. CMS jest detektorem ogólnego przeznaczenia - potrafi identyfikować wszystkie rodzaje cząstek, które powstają w zderzeniach protonów i jąder atomowych rozpędzanych przez akcelerator LHC. Detektor składa się z wielu elementów ułożonych w warstwy podobnie jak w cebuli. Warszawska Grupa CMS zaprojektowała i modernizuje system wyzwalania oparty na detekcji mionów, cięższych "krewnych" elektronów. System ten potrafi rozpoznać, w którym ze zderzeń (a są ich setki miliardów na sekundę!) mogło powstać coś wartego dalszej analizy. Najważniejszym dokonaniem fizyków CMS było odkrycie bozonu Higgsa w 2012 roku (wspólnie z eksperymentem ATLAS). Obecnie nasi naukowcy badają własności tej cząstki, a szczególnie proces jej rozpadu na parę cząstek tau – najcięższych „krewnych” elektronów. Istnienie bozonu Higgsa zostało przewidziane przez teorię nazywaną dziś Modelem Standardowym. Jest ona niezwykle dobrze przetestowana, istnieją jednak powody by sądzić, że nie jest teorią kompletną. Wskazówką na to, jak należy ją rozszerzyć lub zmodyfikować, mogłoby być odkrycie nowych cząstek. Nasi fizycy są zaangażowani w ich poszukiwania. Interesują się także tym, co dzieje się w zderzeniach rozpędzonych jąder ołowiu. Warunki, które wtedy powstają, są zbliżone do tych, jakie panowały we Wszechświecie na początku jego historii.

Pokażemy Ci najcięższy detektor w CERN!

Wprawdzie nie ten prawdziwy, bo ten pracuje w CERN i mierzy ponad dwadzieścia metrów, ale jego bardzo pieczołowicie przygotowany model. Człowiek w skali tego modelu miałby wielkość ludzika z popularnych kloców dla dzieci.

Mamy także wiele ciekawych zdjęć i grafik pokazujących jakie to wielkie, jakie wspaniałe, jak to działa... Eksperyment CMS zaprezentują nasi fizycy, którzy postarają się odpowiedzieć na każde pytanie. Nie będą to odpowiedzi czysto teoretyczne, ponieważ każdy z ekspertów spędził wiele miesięcy w CERN przy budowie lub obsłudze urządzenia.

Wystawa dostępna w patio budynku PNT (3AB)

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

Rekonstrukcja przypadku z produkcją bozonu Higgsa w detektorze CMS (grafika: CMS@CERN)
Ulotka CMS