WYSTAWA/STANOWISKO: LHCb – specjalista od zagadek

Zdjęcie rodzinne fizyków LHCb(foto: CERN)

Detektor LHCb to jeden z czterech wielkich detektorów zainstalowanych na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w CERN. Jednym z najważniejszych celów, dla których go zbudowano, jest rozwikłanie tajemnicy antymaterii. Jeśli bowiem na początku Wszechświata, w Wielkim Wybuchu, powstało tyle samo materii co antymaterii to wszelka materia po pewnym czasie powinna była zostać unicestwiona anihilując z antymaterią. Jednak istniejemy my i „materialny” Wszechświat. Oznacza to, że wystąpiły procesy łamiące symetrię między materią a antymaterią. Być może materia i antymateria „zachowują” się inaczej? Aby to sprawdzić potrzeba precyzyjnych pomiarów, które są wykonywane w eksperymencie LHCb. Testuje się tu poprawność Modelu Standardowego. Jeśli zostaną znalezione różnice między wielkościami mierzonymi, a przewidzianymi przez Model Standardowy, to będzie to pośrednią wskazówką istnienia nowych zjawisk fizycznych, pozwalających zrozumieć odstępstwa od symetrii między materią i antymaterią. LHCb zawiera detektory służące do identyfikacji cząstek działające w oparciu na różnych zjawiskach fizycznych. Inna grupa detektorów służy do rekonstrukcji torów cząstek naładowanych i pomiaru ich pędów, co pozwala na bardzo precyzyjny pomiar mas cząstek i czasów ich rozpadu. Cząstki rozpędzane w LHC zderzają się setki miliardów razy na sekundę, potrzebny jest więc także układ wyzwalania wybierający do analizy ciekawe stany końcowe.

 

Pokażemy Ci "najpiękniejszy" detektor w CERN!

Oczywiście tylko jego model oraz zdjęcia, grafiki i filmy. Znajdziesz na nich także informacje o tych częściach detektora, które zostały wykonane w Polsce przez naszych naukowców. Są to m.in. komory słomkowe rejestrujące cząstki, które przez nie przelatują. Dzieje się tak dzięki mikrowyładowaniom elektrycznym zachodzącym w zjonizowanym przez przelatująca cząstkę gazie. O wszystkim opowiedzą szczegółowo nasi eksperci. Przy okazji zaprezentujemy kilka ciekawych eksponatów dotyczących LHC. Wśród nich „rzeczywisty” przekrój nadprzewodzącej struktury magnetycznej – takiej, w jakich prowadzone są cząstki w akceleratorze w Genewie.

Wystawa dostępna w patio budynku PNT (3AB)

Sobota i niedziela (6 i 7 października)

Zdjęcie rodzinne fizyków LHCb(foto: CERN)
Ulotka LHCb