Zakład Metrologii Radiologicznej I Fizyki Biomedycznej (H2)

Świerk, bud. 2

Kierownik Zakładu
mgr inż. Maciej Maciak
maciej.maciak@ncbj.gov.pl

Sekretariat
mgr Marzena Korab H2@ncbj.gov.pl
tel. 22 273 10 45

Koordynator ds. sieci NeoBor-BNCT
mgr inż. Edyta Michaś
edyta.michas@ncbj.gov.pl

 

Struktura organizacyjna Zakładu – działy i kierownicy:

 • Dział Dozymetrii Promieniowania Mieszanego – mgr Szymon Domański
 • Dział Fizyki Medycznej i Nanodozymetrii – mgr inż. Marcin Pietrzak
 • Dział Badań Biomedycznych – mgr inż. Michał Dorosz

 

Działania Zakładu obejmują prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie:

 1. metod dozymetrii i detektorów promieniowania mieszanego,
 2. mikrodozymetrii i nanodozymetrii,
 3. fizyki oddziaływania promieniowania jonizującego z materią w aspekcie fizycznych i biologicznych struktur nanometrycznych,
 4. rozwoju metrologicznych narzędzi z zakresu dozymetrii promieniowania synchrotronowego i innych nowych źródeł promieniowania,
 5. pasywnych i aktywnych metod spektrometrii neutronowej,
 6. symulacji komputerowych metodami Monte Carlo w oparciu o badania fantomowe,
 7. obliczeń neutronowych i cieplno-przepływowych dla reaktorowych układów konwersji i kształtowania wiązki,
 8. metod analizy spektrometrycznej promieniotwórczości naturalnej i pomiarów spektrometrycznych próbek napromienianych w reaktorze MARIA,
 9. badań radiobiologicznych in vitro i in vivo oraz materiałowych z wykorzystaniem wiązek neutronowych,
 10. opracowywania infrastruktury i systemu planowania badań na potrzeby terapii borowo-neutronowej.