Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne poniżej 30 tys. EUR

Dostawa zapory sieciowej oraz systemu zbierania, przechowywania i analizy logów

----

Opracowanie oprogramowania dla urzadzenia MTCD@NCBJ oraz wykonanie ulepszonej wersji urzadzenia MTCD@NCBJ

----

Dostawa generatora 40GHz

----

Wykonanie 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia zintegrowanego z dzielnikiem napięć na podłożu ceramicznym

----

Dostawa cyrkulatora z obciążeniem wodnym

----

Rozbudowa systemu telefonii stacjonarnej DGT MCS/IPnova

----

Dostawa UPS-ów i szafy Rack wraz z instalacją

----

Dostawa artykułów czystościowych i higienicznych

----

UWAGA ZMIANA ZESTAWIENIA ZŁOŻONYCH OFERT Dostawa i instalacja klimatyzacji w laboratorium

----

Strony