Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne poniżej 30 tys. EUR

Dostawa elementów systemu przeznaczonego do pomiarów natężenia pola w otwartej przestrzeni do siedziby NCBJ

----

Dostawa elementów systemu przeznaczonego do pomiarów natężenia pola w otwartej przestrzeni do siedziby NCBJ

----

Dostawa elementów wewnętrznego systemu komunikacji

----

Wykonanie interaktywnej aplikacji w formacie 2D na prezentację jądrowego cyklu paliwoego

----

Dostawa elementów wewnętrznego systemu komunikacji

----

Dostawa elementów systemu przeznaczonego do pomiarów natężenia pola elektrycznego w otwartej przestrzeni do siedziby NCBJ

----

Dostawa złączy elektrycznych ITT Cannon do siedziby NCBJ

----

Wykonanie badań diagnostyki okresowej bloku osłonowego oraz betonowej obudowy w Reaktorze Maria

----

Remont układu kontroli podciśnień w komorach izotopowych Reaktora Maria

----

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądowych przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy UWAGA: Zmiana załącznika nr 1

----

Strony