Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne powyżej 30 tys.EUR

(UWAGA, wyjaśnienia do treści SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa lampy RTG 450 kV wraz z kontrolerem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa i instalacja zestawu do automatycznego odczytu dielektrycznych detektorów śladowych

----

Dostawa mikroskopu ramanowskiego

----

Dostawa używanego autobusu w formie leasingu operacyjnego

----

Ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie pracowników oraz członkow rodzin pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych _ UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

----

Dostawa lampy RTG 300kV wraz z kontrolerem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Wykonanie parkingu na terenie NCBJ_UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

----

Dostawa lampy RTG 450kV wraz z kontrolerem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Strony