Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne powyżej 30 tys.EUR

Dostawa 2 szt. modulatorów działa triodowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Remont hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej INSTRON 8501

----

Dostawa trójfazowego modulatora magnetronu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa i instalacja oprogramowania SolidWorks

----

Dostawa aparatury próżniowej do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ubezpieczenie mienia, utraty zysku i odpowiedzialności cywilnej w zakresach dobrowolnym i obowiązkowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa analizatora wektorowego sieci 100 kHz do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa oscyloskopu cyfrowego 4GHz do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Remont systemu monitoringu Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

----

Strony