Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia powyżej 30 tys.EUR

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa materiałów konstrukcyjnych elektrycznych i elektronicznych do siedziby NCBJ

----

Wykonanie remontu budynków R32A, R2C, R2D i innych prac remontowych na terenie reaktora Maria w NCBJ

----

[UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT] Dostawa wraz z montażem urządzeń monitoringu skażeń radiologicznych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego w kompleksie budynków R2 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----