Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia powyżej 30 tys.EUR

Ubezpieczenia grupowe na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Modernizacja pomieszczenia Clean Room w budynku 3AB na terenie NCBJ

----

(UWAGA: ZMIANA TERMINU) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych na podróże służbowe pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

(UWAGA -zmiana terminu!) Wykonanie remontu przyłączy c.o. i c.w.u. na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Remont obwodów oświetlenia na terenie NCBJ

----

Dostawa modulatora klistronu z klistronem i akcesoriami (II)

----

Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu nr 134 (sterownia) w budynku Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Remont części pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku Nr 7

----

Modernizacja zbiorników zrzutowych - dialog techniczny. UWAGA: zmiana terminu składania zgłoszeń -18.03.2019

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację zbiorników zrzutowych oraz przyzakładowego zbiornika kontrolnego (PZK) związaną z pr----

Strony