Zaproszenie do zgłaszania tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2017-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych.

MNiSW zaprasza do podejmowania współpracy oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Warunek ubiegania się:

Przedstawienie przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć naukowcy z obu państw. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

W pierwszej kolejności są wspierane projekty, które spełniają następujące kryteria:

  1. uczestniczą młodzi naukowcy w wieku do 35 lat; istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współpracę multilateralną (w tym Horyzont 2020);
  2. udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
  3. nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.  

 

Dziedziny nauki: Bez ograniczeń.

Termin składania wniosków: Do 30 września 2016 r. (dwa egzemplarze).

 

Wsparcie w Polsce: Koszty podróży naukowców polskich do Austrii są pokrywane przez polską jednostkę naukową, a koszty pobytu przez Stronę austriacką. W Polsce koszty projektów realizowanych w ramach tego programu (mobilności) pokrywane są bądź ze środków finansowych przekazywanych jednostkom, prowadzącym badania naukowe, na finansowanie działalności statutowej, z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z innych środków własnych. MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków finansowych na realizację projektów przyjętych do realizacji w ramach tego programu. Finansowanie prowadzonych badań naukowych musi być natomiast zagwarantowane z innych źródeł. O środki finansowe na prowadzenie badań podstawowych można się ubiegać w Narodowym Centrum Nauki (program HARMONIA).  

Wsparcie w Austrii: Koszty podróży naukowców austriackich do Polski są pokrywane przez stronę austriacką, a koszty pobytu przez polską jednostkę naukową. W Austrii można ubiegać się o maksymalne roczne wsparcie finansowe projektu w kwocie €3.500,00. 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-...