Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kingi Dyrcz

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej zdalnej obronie rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kingi Dyrcz

Autor: 
Patrycja Kinga Dyrcz
Tytuł pracy: 
Radiological characterization of low- and intermediate level (LL/IL) radioactive waste
Termin obrony: 
wt., 2022-09-06 10:00
Promotor: 
Dr hab. Łukasz Świderski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: 
Dr Matteo Magistris (CERN, Switzerland)
Recenzenci: 
  • Dr. Khalil Amgarou (CEA, France)
  • Dr hab. Kamil Brudecki (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN)
  • Prof dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz oraz na stronie Postępowania doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl): https://bip.ncbj.gov.pl/artykuly/89/postepowania-doktorskie

Data ogłoszenia: 
czwartek, 18 sie 2022