Wyróżnienie za udział w 2. Kongresie Nauka dla Społeczeństwa

Przedstawiciele NCBJ opowiadali o innowacjach podczas Kongresu Nauka Dla Społeczeństwa

 

11-06-2024

Piotr Spinalski


W dniach 9–10 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbył się 2. Kongres Nauka dla Społeczeństwa pod hasłem „Tak nauka w Polsce wpływa na życie każdego człowieka”. W trakcie Kongresu, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych prezentowali m.in. jedno z najnowszych wdrożeń Instytutu – Akcelerator AQURE FLASH (RT) o ultra wysokiej mocy dawki.

Akcelerator AQURE FLASH (RT), skonstruowany i uruchomiony w Zakładzie Aparatury Jądrowej NCBJ przy współudziale Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych NCBJ, został przekazany do Wielkopolskiego Centrum Onkologii, które jest konsorcjantem NCBJ w tym projekcie. Jest to pierwsze tego rodzaju urządzeniem w Polsce i jedno z nielicznych na świecie, umożliwiające generowanie wiązki elektronów z możliwością elastycznego modelowania impulsu dawki promieniowania. Takie możliwości urządzenia są niezbędne w badaniach nad efektem Flash. Efekt ten z definicji oznacza ochronę zdrowych komórek, przy zachowanej pełnej skuteczności eliminowania komórek nowotworowych. Można go badać jedynie w przypadku uzyskania wiązki promieniowania o bardzo wysokiej mocy dawki w bardzo krótkim czasie. W porównaniu z terapią konwencjonalną, czy śródoperacyjną, terapeutyczna dawka promieniowania podawana jest w czasie rzędu milisekund, gdzie w metodzie standardowej ta sama dawka zostaje podana w czasie kilku minut.

Na stoisku Narodowego Centrum Badań Jądrowych goście mogli także poznać inne obszary działalności naukowców instytutu. Pracownicy Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska prezentowali wydrukowane metodą 3D modele elementów wysokotemperaturowego reaktora HTGR-POLA, którego projekt powstaje w NCBJ. Specjaliści z Zakładu Fizyki Detektorów i Diagnostyki plazmy przedstawiali opracowane przez siebie techniki detekcyjne, a także technologie mające zwiększyć efektywność wykorzystania surowców pod względem materiału i energii w procesach przemysłowych w ramach projektu REVaMP. Z kolei naukowcy Centrum Doskonałości NOMATEN opowiadali o osiągnięciach z zakresu badań materiałowych.