Nazwa projektu:
Wirtualne Dni Otwartych Drzwi NCBJ i OJ Świerk

Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
Czas realizacji projektu: 1.XII.2021 – 30.IX.2023
Kwota dofinansowania: 198 000 PLN
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opis projektu:

Cel projektu „Wirtualne Dni Otwartych Drzwi NCBJ i OJ Świerk”, sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, to umożliwienie szerokiemu gronu zainteresowanych poznania działalności różnych zakładów Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Ośrodka Jądrowego Świerk.

Inspiracją autorów projektu były organizowane przez NCBJ i cieszące się ogromnym zainteresowaniem „Dni Otwarte”, podczas których można było nieodpłatnie zwiedzić NCBJ i OJ Świerk. W ramach projektu stworzono 10 filmów wzorowanych na „trasach” zwiedzania oferowanych podczas Dni Otwartych. Daje to możliwość wirtualnego „zwiedzenia” ośrodka osobom, które z rozmaitych przyczyn nie mogą zwiedzić go osobiście.

 

Życzymy przyjemnego zwiedzania!

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)