Czym się zajmujemy?

Czwarty Zakład Departamentu Badań Podstawowych zajmuje się badaniami z zakresu astrofizyki i astronomii, głównie ich aspektami obserwacyjnymi. Nasza siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Pasteura 7.

Badania prowadzone w Zakładzie Astrofizyki obejmują:

Kosmologię: CMB, duże struktury Wszechświata, ciemna materia, kosmologia niestandardowa i soczewkowanie grawitacyjne
Fale grawitacyjne: Astronomia wieloskładnikowa, nowe narzędzia dla kosmologii
Fizykę galaktyk: Formacja i ewolucja galaktyk, AGN, kwazary i rozbłyski gamma
Ośrodek międzygwiazdowy: Powstawanie gwiazd, gwiazdy neutronowe i białe karły

Naukowcy Zakładu są również zaangażowani w wiele projektów międzynarodowych.

 

 

Więcej szczegółów dotyczących badań Zakładu Astrofizyki i jego pracowników jest dostępnych w angielskiej wersji strony

Aktualności

Aktualności dotyczące badań prowadzonych przez nasz Zakład znajdziesz tutaj.

Aktualności

<a href="https://www.ncbj.gov.pl/news-bp4">Aktualności dotyczące badań prowadzonych przez nasz Zakład znajdziesz&nbsp;tutaj</a>.

We Wszechświecie wygląd ma znaczenie. Pyłowe kształty kolorowych galaktyk

Czy możemy zobaczyć, co kryje się w chmurze pyłu bez pomocy podczerwieni? Pytanie to dotyczy nie tylko obiektów ziemskich, ale także astronomicznych obserwacji galaktyk, a odpowiedź zazwyczaj brzmi "nie". Naukowcy z zakładu Astrofizyki NCBJ zaangażowani w największy optyczny przegląd nieba - Legacy Survey of Space and Time (LSST), w najnowszym artykule, który ukazał się kwietniu w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics, proponują nowatorską metodę pozwalającą uzyskać informacje o pyle w galaktykach bez faktycznej obserwacji jego światła podczerwonego.

Zakres badania OGHReS z oznaczonym podziałem na wewnętrzny i zewnętrzny obszar naszej galaktyki. Źródło: https://sedigism.mpifr-bonn.mpg.de/oghres/

Nowe obserwacje zewnętrznych części Drogi Mlecznej pomagają zrozumieć procesy formowania się gwiazd

Dokładne zrozumienie procesu formowania się gwiazd jest kluczowe dla opisu tworzenia i ewolucji galaktyk. Nowe badania opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society wykorzystują dane dotyczące zewnętrznych części naszej galaktyki do bardziej precyzyjnego wyznaczenia odległości i właściwości gromad gwiazdotwórczych. W badaniach bierze udział dr Miguel Figueira z Zakładu Astrofizyki NCBJ.

dr Michael Romano

Dr Michael Romano laureatem prestiżowej nagrody czasopisma Astronomy & Astrophysics

Dr Michael Romano z Zakładu Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), został laureatem prestiżowej nagrody "Early Career Research Award" przyznawanej przez czasopismo "Astronomy & Astrophysics" (A&A). Nagroda "Early Career Research Award" przyznawana jest co roku młodym naukowcom, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie astrofizyki.

Artist’s impression of an outflow of molecular gas from the quasar J2054-0005 (Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))

Uciekający gaz - ALMA dostrzega cień wypływu molekularnego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat

Przewidywania teoretyczne zostały potwierdzone odkryciem wypływu cząsteczkowego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat. Wyniki uzyskane na podstawie obserwacji teleskopu ALMA mają duże znaczenie dla zrozumienia procesów formowania się gwiazd w galaktykach. W pracach zespołu badawczego uczestniczył dr Darko Donevski z Zakładu Astrofizyki NCBJ.

Budżet energetyczny 1000 galaktyk w połowie istnienia Wszechświata. Strzałki odpowiadają korelacjom z różnymi wielkościami. Różne linie odpowiadają różnym zależnościom z literatury.

Wszechświat w kryzysie wieku średniego: Interakcje galaktyk bez wpływu na pył międzygwiezdny

Nowe badanie rzuciło światło na skomplikowane zależności pomiędzy pyłem międzygwiazdowym w galaktykach, właściwościami galaktyk i ich środowiskami. Mimo długotrwałych badań, relacje między właściwościami pyłu a środowiskiem w jakim znajdują się galaktyki były dotąd słabo poznane. W najnowszej pracy opublikowanej w Astronomy&Astrophysics, naukowcy opisali związek między ilością światła gwiezdnego pochłanianego przez pył a środowiskiem galaktyk.

Profesor Agnieszka Pollo objęła funkcję Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych

16 października 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych. Dotychczasowa dyrektor, profesor Ewa Rondio przekazała swoje obowiązki profesor Agnieszce Pollo, astrofizyczce, która dotychczas kierowała bardzo prężnie rozwijającym się Zakładem Astrofizyki.