TERAPIA BOROWO-NEUTRONOWA

Terapia borowo-neutronowa jest rodzajem radioterapii nowotworów, która daje szczególną nadzieję wyleczenia lub poprawienia jakości życia w przypadku nowotworów trudno zlokalizowanych, odpornych na tradycyjne metody terapii, a także rozsianych.

Na czym polega?

Jest to metoda dwumodalna, tzn. składająca się z dwóch „procedur”. Najpierw do organizmu pacjenta zostaje podany farmaceutyk zawierający nieradioaktywny izotop boru (tzw. nośnik boru), który selektywnie wnika do komórek nowotworowych, nie osadzając się w komórkach zdrowych. Następnie pacjent zostaje poddany naświetlaniu promieniowaniem neutronowym o konkretnej energii (neutrony epitermiczne). Tutaj zaczyna się drugi etap. Neutrony bardzo chętnie zderzają się z jądrami atomów boru (mówimy o wysokim wychwycie neutronów na borze), w wyniku czego jądro boru ulega rozpadowi na: jądro pierwiastka litu oraz cząstkę wysokoenergetycznego promieniowania alfa. Obie cząstki mają bardzo mały zasięg i przemieszczają się odpowiednio o 5 µm i 9 µm, czyli o odległość porównywalną ze średnicą komórki nowotworowej. Otrzymujemy więc bardzo dobrze zlokalizowaną dużą dawkę energii, mogącą zniszczyć komórkę nowotworową, która nie dociera do komórek zdrowych.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)