Odwiedź cyfrową bibliotekę POLONA

Biblioteka Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku jest specjalistyczną biblioteką naukową, która powstała w wrześniu 2011 roku z połączenia zbiorów Biblioteki Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu: fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, fizyki i techniki plazmy, fizyki promieniowania kosmicznego, astrofizyki i astronomii cząstek elementarnych, elektroniki i detektorów, fizyki akceleratorów, radiacyjne fizyki medycznej. Posiada też bogate i stale uzupełniane zbiory z dziedziny: energetyki jądrowej, fizyki techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych, bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego, fizyki fazy skondensowanej, badan materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych. Szczególnie ważne są zbiory publikacji dotyczące energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi i bezpiecznej eksploatacji reaktora badawczego MARIA.

 

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 44 582 woluminy książek i 2 422 tytuły czasopism (w tym w bieżącej prenumeracie ok. 18 tytułów).

Adres

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Biblioteka
ul. Andrzeja Sołtana 7 bud. 39, pokój 156 (II piętro)
05-400 Otwock

Kierownik Biblioteki
mgr Ewa Korpikiewicz-Sadoch
tel.: + 48 22 273 23 16
biblioteka@ncbj.gov.pl
Ewa.Korpikiewicz-Sadoch@ncbj.gov.pl
 

Godziny otwarcia

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
 • ogólnodostępna czytelnia czynna w godzinach otwarcia Biblioteki

Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki

 • czytelnia książek i czasopism
 • wypożyczalnia książek i czasopism
 • kwerendy międzybiblioteczne

Katalogi Biblioteki

 • katalog książek (alfabetyczny i według UKD)
 • katalog czasopism (alfabetyczny)
 • katalog raportów (według instytucji)
 • katalog konferencji (według miejsca odbywania się)

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Czytelnicy zewnętrzni mogą wypożyczać zbiory na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zapraszamy  do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA

§ 1

Biblioteka Narodowego centrum Badań Jądrowych w Świerku działa w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1977 r. (Dz. Ustaw z dnia 28.07.1997, nr 85 poz. 539)
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. Ustaw z 20 listopada 1999, nr 93, poz. 1077

§ 2

Niniejszy regulamin jest podstawowym aktem prawnym w Bibliotece Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

§ 3

Biblioteka Narodowego Centrum Badań Jądrowych pełni funkcję biblioteki naukowej.

§ 4

Do zadań biblioteki należy:

 1. Organizowanie warsztatu pracy naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury naukowej.
 2. Współpraca z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wydawnictw i źródeł informacji.

§ 5

Pracami Biblioteki kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną kierownik biblioteki.

GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

§ 6

 1. Biblioteka gromadzi zbiory z zakupu, wymiany międzybibliotecznej z przydziałów i darów instytucji i osóbprywatnych oraz za prenumeraty czasopism.
 2. Biblioteka dokonuje zakupów ze środków finansowych NCBJ.

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

§ 7

Do obowiązku biblioteki należy opracowywanie wszystkich rodzajów zbiorów wpływających do Biblioteki, takich jak:

 • druki zwarte,
 • czasopisma,
 • prace doktorskie,
 • raporty.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

§ 8

 1. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną dla pracowników i doktorantów NCBJ oraz dla instytucji i bibliotek w kraju i zagranicą.
 2. Biblioteka prowadzi katalogi tradycyjne szufladkowo-kartkowe alfabetyczne i rzeczowe według UKD.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

§ 9

 1. Biblioteka udostępnia zbiory własne jak również sprowadzane z innych bibliotek w drodze wypożyczeni międzybibliotecznych.
 2. Realizacja tego zadania następuje poprzez:
  • udostępniania księgozbioru w czytelni,
  • udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni,
  • udostępnianie księgozbioru instytucjom i bibliotekom w kraju i zagranicą,
  • wypożyczanie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowychi zagranicznych.

§ 10

 1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:
  • pracownicy i doktoranci NCBJ,
  • pracownicy, studenci, doktoranci wyższych uczelni, zgodnie z przepisami korzystania w czytelni,
  • inne biblioteki i instytucje.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

§ 11

Wypożyczalnia i czytelnia Biblioteki NCBJ czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 14.00.

§ 12

Prawo do wypożyczania dział na zewnątrz, po założeniu przez pracownika biblioteki kartoteki osobowej posiadają:

 • pracownicy i doktoranci NCBJ,
 • pracownicy, doktoranci i studenci szkół wyższych, na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 13

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub udający się na urlop bezpłatny co najmniej na 3 miesiące oraz doktoranci odchodzący z NCBJ zobowiązani są do przedłożenia w Bibliotece karty obiegowej celem potwierdzenia uregulowania wszystkich zaległości.

§ 14

Formę wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się w przypadku braku wydawnictw w zbiorach Biblioteki NCBJ.

§ 15

Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.

§ 16

Zmiany niniejszego regulaminu będą dokonywane w trybie odrębnychzarządzeń Dyrektora NCBJ.

 1. Postępy Techniki Jądrowej
 2. Nukleonika

Czasopisma z darów lub wymiany międzybibliotecznej

 1. OUP– tylko kolekcji Mathematics & Physical Sciences – dostęp do e-czasopim + publikowanie otwarte
  https: //academic. oup. com/journals/

  MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCES COLLECTION

  • Astronomy & Geophysics
  • Biometrics (NEW)
  • Biometrika
  • Biostatistics
  • Bulletin of Chemical Society of Japan (NEW) 1
  • Chemistry Letters (NEW) 2
  • Computer Journal, The
  • IMA Journal of Applied Mathematics
  • IMA Journal of Management Mathematics
  • IMA Journal of Mathematical Control and Information
  • IMA Journal of Numerical Analysis
  • Information and Inference: A Journal of the IMA
  • Interacting with Computers
  • International Journal of Law and Information Technology
  • International Mathematics Research Notices
  • ITNOW
  • Journal of AOAC International
  • Journal of Complex Networks
  • Journal of Logic and Computation
  • Journal of Petrology
  • Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society
  • Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology
  • Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics
  • Law, Probability & Risk
  • Logic Journal of the IGPL
  • Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA
  • Microscopy
  • Microscopy and Microanalysis
  • Microscopy Today
  • Philosophia Mathematica
  • Publications of the Astronomical Society of Japan
  • Quarterly Journal of Mathematics, The
  • Quarterly Journal of Mechanics & Applied Mathematics, The
  • Radiation Protection Dosimetry
  • Research Evaluation
  • Science and Public Policy
  • Significance (Magazine)
  • Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA

  1 Bundled title - Chemistry Letters
  2 Bundled title - Bulletin of Chemical Society of Japan

 2. IOP Publishing – dostęp do czasopism Institute of Physics – dostęp do e-czasopim + publikowanie otwarte
  https: //iopscience. iop. org/journalList
 3. AIP dostęp do e – czasopism American Institute of Physics (only read)
  https: //www. scitation. org/

  Lista tytułów w kolekcji AIP

  Title

  Years of Coverage

  American Journal of Physics

  1933-current

  Applied Physics Letters

  1962-current

  Biointerphases

  2006-current

  Chaos

  1991-current

  Journal of Applied Physics

  1931-current

  Journal of Chemical Physics

  1933-current

  Journal of Mathematical Physics

  1960-current

  Journal of the Acoustical Society of America

  1929-current

  Journal of Vacuum Science & Technology A

  1964-current

  Journal of Vacuum Science & Technology B

  1964-current

  Physics of Fluids

  1958-current

  Physics of Plasmas

  1958-current

  Physics Today

  1948-current

  Review of Scientific Instruments

  1930-current

  Surface Science Spectra

  1992-current

 4. APS dostęp do e – czasopism American Physical Society (only read)
  https: //journals. aps. org/

  Lista tytułów w kolekcji APS

  TITLEISSNCODENURL
  1. Physical Review Letters1079-7114PRLTAOjournals.aps.org/prl
  2. Reviews of Modern Physics1539-0756RMPHATjournals.aps.org/rmp
  3. Physical Review A2469-9934PLRAANjournals.aps.org/pra
  4. Physical Review B2469-9969PRBMDOjournals.aps.org/prb
  5. Physical Review C2469-9993PRVCANjournals.aps.org/prc
  6. Physical Review D2470-0029PRVDAQjournals.aps.org/prd
  7. Physical Review E2470-0053PLEEE8journals.aps.org/pre
  8. Physical Review Applied2331-7019PRAHB2journals.aps.org/prapplied
  9. Physical Review Fluids2469-990XPRFHBRjournals.aps.org/prfluids
  10. Physical Review Materials2475-9953PRMHARjournals.aps.org/prmaterials
  11. Physical Review Online Archive (PROLA)   
 5. Nature Publishing Group –dostęp online tylko do Nature Astronomy (only read)
  https: //www. nature. com/siteindex

Proszę również o zapoznanie się z informacjami o publikowaniu otwartym ze strony biblioteka, w zakładce Publikowanie otwarte

Więcej informacji:

https://old.ncbj.gov.pl/biblioteka/czasopisma-prenumerowane-2024

Na zasadzie podpisanych porozumień NCBJ może korzystać  z baz Elsevier/ Springer i Wiley.

 

https://www.sciencedirect.com/ Wybrane czasopisma Freedom Collection wraz z grupą Lancet i Cell, w tym 1229 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 tytułów archiwalnych oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015

https://onlinelibrary.wiley.com/ Wybrane 491 czasopisma oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015

https://link.springer.com/ Czasopisma, w tym 2187 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami do 1997 r. oraz głebokie archiwa dla ok. 1000 czasopism, oraz ok. 137.000 książek wydanych w latach: 1888-19891990-19992000-20042005-20092010-20142015-2019 (z wyjątkiem 2016) 

Więcej informacji o licencjach na stronie:

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier

http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley

 

Bazy danych

 
Biblioteka Wirtualna Nauki - system sieciowego udostępniania naukowych baz wydawniczychhttps://wbn.icm.edu.pl/

UOP Mathematics & Physical Sciences – nauki matematyczne, informatyka i fizyka (36 tytułów czasopism)

https: //academic. oup. com/journals/

NPG – Nature Publishing Group – tylko dostęp do Nature Astronomy

https://www.nature.com/natastron/
INFONA-portal komunikacji naukowej  https://www.infona.pl
Springer Book Series – Springer Link    https://link.springer.com/
The International Nuclear Information System (INIS) hosts one of the world’s largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology. INIS is a unique and valuable information resource, offering global coverage of nuclear literaturehttp://www.iaea.org/inis/
Wiley Online Libraryhttp://onlinelibrary.wiley.com/
IOPscience Extra Content Listhttp://iopscience.iop.org/journals
Elsevier books full-text-accesshttp://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access
Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów, cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów (jak również cześć jest Open Access)https://www. copus.com/search/form.uri?display=basic
ResearchGate. net – międzynarodowa sieć akademicka i bezpłatna platforma udostępniania prac naukowychhttps://www.researchgate.net/
Scientific Research Publishing – Scientific Research Publishing (SCIRP) is one of the largest Open Access journal publishers. It is currently publishing more than 200 open access, online, peer-reviewed journals covering a wide range of academic disciplines. SCIRP serves the worldwide academic communities and contributes to the progress and application of science with its publication. More than 5000 professional editorial board members support our publishing activities, and 71030 articles have already been published with SCIRPhttps://www.scirp.org/journal/
POL-on – w skład zintegrowanego systemu wchodzą: POL-on System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, PBN Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań oraz ORPPD Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowychhttps://polon.nauka.gov.pl/siec-polon
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-onhttps://pbn.nauka.gov.pl/
e-Publikacje Nauki Polskiejhttps://epnp.pl/
Akty prawne Internetowy System Aktów Prawnych – ISAPhttp://isap.sejm.gov.pl/
BazTOL – Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznychhttp://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol
ChemSpider – baza bibliograficzno-abstraktowahttp://www.chemspider.com/
DOAJ – serwis naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie, baza interdyscyplinarna pełnotekstowa.https://www.doaj.org/
e-wydawnictwo.eu – baza interdyscyplinarna, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów ; Portal Publikacji Naukowych tworzony przy współpracy uczelni wyższych, dostęp do artykułów i e-książek polskich autorówhttp://www.e-wydawnictwo.eu/
Elektronische Zeitschriftenbibliothek – baza interdyscyplinarna, bibliograficzno-abstraktowa, dostęp pełnotekstowy do wybranych tytułów baza czasopism online tworzona w bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z ponad 500 bibliotekami i instytucjami naukowymi, głównie niemieckimihttp://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ezb.phtml
Google Scholar – interdyscyplinarna wyszukiwarka internetowa przeszukująca źródła naukowehttps://scholar.google.pl/

Platforma Otwartej Nauki

 
strona głównahttp://pon.edu.pl

Czasopisma w wersji elektronicznej

 
Physical Review Chttp://prc.aps.org/
Physical Review Lettershttp://prl.aps.org/
Reviews of Modern Physicshttp://rmp.aps.org/
Acta Physica Polonica A http://www.ifpan.edu.pl/ACTA/acta.home.html
Acta Physica Polonia Bhttp://www.actaphys.uj.edu.pl/
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplementhttp://www.actaphys.uj.edu.pl/
Bezpieczeństwo Jądrowe I Ochrona Radiologicznahttp://www.paa.gov.pl/
Nukleonika http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/
Sprawy Nauki http://www.sprawynauki.edu.pl/
Open Access Journals Impact Factorshttp://www.omicsonline.org/
Physics Research International – An Open Access Journal   http://www.hindawi.com/journals/physri/

Odsyłacze

 
Katalog on-line Bibliotek UWhttps://opac.buw.uw.edu.pl/
Katalog on-line PWhttp://www.bg.pw.edu.pl/
Katalogi Centralne BNwww.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
Nukathttp://www.nukat.edu.pl/
KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskichhttp://karo.umk.pl/Karo/

 

Wykaz  tytułów American Institute of Physics

Od chwili obecnej możliwy jest dostęp z całej domeny zgłoszonych numerów IP NCBJ do czasopism udostępnianych w ramach Polskiego Konsorcjum American Institute of Physics. Dostęp będzie możliwy do dnia 31 grudnia 2013 r, a następnie w ramach konsorcjalnej umowy corocznie odnawianej przez NCBJ.Wszystkie tytuły są dostępne na platformie Scitation – http://scitation.aip.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web of Science

Licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

 • BIOSIS Citation Index: 2010-present
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index: 2010-present
 • Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
 • Zoological Records (ZR): 2010-present
 • Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters:

http://webofknowledge.com/

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf

lub

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy:

 • Medline,
 • SciELO Citation Index,
 • KCI-Korean Journal Database.
 • Journal and Highly Cited Data (JHCD) - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators.
 • Citation Connection.

Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.

Bezpłatny dostęp do bazy ChemSpider

Zachęcamy do stałego korzystania z bezpłatnej bazy ChemSpider dostępnej pod adresem: http://www.chemspider.com

 

AIP/SCITATION

wiodąca platforma w naukach fizycznych

http://aip.scitation.org

Zapraszamy pracowników i doktorantów Narodowego Centrum Badań Jądrowych do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Projekt ten jest realizowany pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.

• Dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej w formie cyfrowej
• Pełnotekstowa wyszukiwarka
• System rezerwacji online publikacji chronionych prawem autorskim na wybrany termin do korzystania w Bibliotece NCBJ (należy być zarejestrowanym użytkownikiem wypożyczalni Academica!)
• Dostęp do zasobów nie chronionych prawem autorskim dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń
Rejestracja użytkowników odbywa się w Bibliotece NCBJ po okazaniu karty pracowniczej.

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim rezerwuje się na stronie wypożyczalni Academica na wybrany przez siebie termin w godzinach:
poniedziałek – piątek od 9.00 do 18:00
Z treścią publikacji można się zapoznać w Bibliotece NCBJ.

Publikacje można rezerwować na wybrany termin w okresie do 14 dni od dnia składania rezerwacji. Jednorazowo można zarezerwować maksymalnie 10 publikacji (5 na daną godzinę), każdą na 3 dowolnie wybrane dni, na dowolną liczbę godzin w ramach godzin otwarcia biblioteki.

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Ze zbiorów chronionych prawem autorskim można korzystać wyłącznie na terminalach instytucji, w której dokonało się rejestracji. Aby korzystać ze zbiorów ACADEMIKI w kilku instytucjach, w każdej z nich należy dokonać oddzielnej rejestracji.

Nie ma możliwości drukowania wyświetlanych na terminalach treści i utrwalania ich na nośnikach zewnętrznych. Dozwolone jest wykonywanie kopii poprzez robienie zdjęć ekranu, za pomocą aparatów fotograficznych lub innych urządzeń.

 1. Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024

Ostatnia aktualizacja 28.09.2023: zostało wykorzystane 670 artykułów z puli 1013 artykułów na 2023 r. W styczniu 2023 został wznowiony program A dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. z nową pulą, przy czym zmienia się lista czasopism objętych tym programem (patrz link do nowej listy poniżej), co jest powiązane z ograniczeniem zakresu licencji na dostęp do czasopism. Bez przerwy działa program B dla artykułów wysłanych do czasopism w 2021 r. Afiliacja autorów w programach A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem.wbn@icm.edu.pl.

Czasopisma hybrydowe objęte programem w 2023 r. (aktualizacja 20.06.2023 r.) (przy problemach z otworzeniem należy zapisać plik na dysku)
Dodatkowe czasopisma dostępne w programie dla Politechniki WrocławskiejPolitechniki GdańskiejUniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 12.01.2023)
Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A (aktualizacja 25.10.2021)

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje tylko program A, czyli publikację ograniczonej liczby artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC). W styczniu 2023 r. program został wznowiony dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów i nową listą czasopism objętych programem. W 2022 r. zostało opublikowane 1013 artykułów oraz – w związku z opóźnieniem podpisania umowy Elsevier i odroczeniem przez Elsevier zamknięcia programu – dodatkowe 465 artykułów (dane z Elsevier 21.12.2022 skorygowane 27.01.2023). Na mocy poprzedniej umowy na licencję krajową Elsevier 2019-2021 wciąż działa program B (APC płatne przez autorów z 10% rabatu) dla artykułów wysłanych do czasopism jeszcze w 2021 r.

Które czasopisma i jaki rodzaj artykułów są objęte programem?

Program A od 2023 r. obejmuje 1114 czasopism hybrydowych (aktualizacja 20.06.2023 r.) pochodzących z 7 kolekcji tematycznych Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022 r.: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics i Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet. Instytucje akademickie, które są objęte licencją krajową i prenumerują indywidualnie dodatkowe kolekcje tematyczne czasopism, mogą także publikować w tych czasopismach w ramach programu, patrz dodatkowe czasopisma dla: Politechniki WrocławskiejPolitechniki GdańskiejUE w Krakowie UE w Poznaniu oraz UE we Wrocławiu.

Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols, patrz opis typów.

 

Więcej informacji:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

 

2. Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP 2023-2025

Ostatnia aktualizacja 13.07.2023: zostało wykorzystane 49 artykułów. W związku z potwierdzeniem dofinansowania MEiN (komunikat z 19 stycznia 2023 r.) program IOP 2023 działa od 31 stycznia na konto nowej umowy 2023-2025. Pula w programie jest nieograniczona.

 

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP. W 2023 roku program obejmuje hybrydowe i w pełni otwarte czasopisma IOP oraz wszystkie typy publikacji. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. zostało opublikowane 58 art., w 2021 r. 60 artykułów, a w 2022 r. dostępna była pula 60 artykułów (została wyczerpana 15.11.2022), zwiększona przez Wydawcę o 10 artykułów, które zostały wykorzystane do 31.12.2022 roku. W roku 2023 pula w programie jest nieograniczona. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artykułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy.

 

Więcej informacji:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#iop_oa

 

 

3. Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej 2022-2024

 

Program umożliwia autorom, afiliowanym w polskich instytucjach akademickich, w tym Narodowemu  Centrum Badań Jądrowych, publikowanie artykułów otwartych.

Koszty publikacji artykułów pokrywane są ze środków MEiN.

Ostatnia aktualizacja 26.09.2023: zostało wykorzystane 873 artykułów z puli 1350 artykułów na 2023 r. (nowa pula działa od 26.04.2023). Afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

 

Czasopisma Springer objęte programem (lista zaktualizowana 05.08.2023)
Lista instytucji uprawnionych do programu (aktualizacja 12.01.2023)
Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych Springer na licencji CC-BY (lub ew. CC-BY-NC na specjalne życzenie autora). Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN. W latach 2010-2018 program był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od 2019 r. umowa na licencję krajową Springer (umowa odnowiona w 2022 r. na okres 2022-2024) ma charakter umowy transformacyjnej, w której większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych. Rozwiązanie to związane jest z założeniem, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S. W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykuły i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r. W 2021 w programie zostało opublikowanych 2163 artykułów i został zamknięty 14 lutego 2022 r. wraz z wyczerpaniem dostępnej puli. Program w 2022 r. obejmował zmniejszoną w stosunku do 2021 r. pulę 1311 artykułów, która została udostępniona w lipcu 2022 r. po potwierdzeniu finansowania z MEiN, i z której w 2022 r. wykorzystano 815 artykułów. W 2023 r. do 26 kwietnia dostępna była niewykorzystana część (496 artykułów) z puli z 2022 r. oraz później nowa pula 1350 artykułów.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów, patrz lista instytucji. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu

 

Więcej informacji:

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

 

 

 

4. Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP - dostęp do kolek­cji Math& Phy­si­cal Scien­ces 2023

 

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej OUP 2023
Program wznowiony 15 czerwca 2023 r. w związku z podpisaniem nowej umowy bez ograniczeń na liczbę artykułów. Artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do wznowienia programu zostaną retroaktywowane i włączone do programu po uzyskaniu zgód autorów.

 

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum OUP, które dodatkowo zgłosiły się do programu publikowania. Program obejmuje 352 czasopism hybrydowych OUP (uwaga: lista zawiera również czasopisma, które nie są włączone do programu, patrz opis w 4. kolumnie). Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w liście tytułów objętych programem, aktualna lista znajduje się na stronie wydawcy. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów OA przyjętych do publikacji w bieżącym roku. W 2020 r. pula artykułów wynosiła 204, z czego wykorzystano 30. W 2021 r. pula wynosiła 100 artykułów, z czego wykorzystano 62 (ostateczna informacja z dnia 18.03.2022 r.). W roku 2022 program obejmował pulę 70 artykułów, którą w pełni wykorzystano. W roku 2023 program będzie obejmował nieograniczoną liczbę artykułów dla wszystkich instytucji uczestniczących w programie (instytucje z subskrypcją “read & publish”). Pula ta nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji.

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie, co gwarantuje, że system automatycznie prześle zapytanie o weryfikację artykułu do administratora konsorcjum. Autor posługujący się emailem spoza domeny instytucji po otrzymaniu akceptacji artykułu od redakcji powinien dodatkowo skontaktować się z koordynatorem. Koordynatorem licencji i programu OUP od 2021 r. jest firma Ebsco, osoba kontaktowa: Anna Abramowska AAbramowska@ebsco.com. Dostępna jest także informacja o programie publikowania dla konsorcjum na stronie wydawcy oraz adres kontaktowy do wydawcy w sprawach publikowania jnls.author.support@oup.com.

Więcej  informacji :

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa

 

Więcej szczegółów m.in. o programach publikowania otwartego m.in. na stronie bibliotecznej https://www.ncbj.gov.pl/badania-naukowe/biblioteka-ncbj  w zakładce https://www.ncbj.gov.pl/library-news i w zakładce https://www.ncbj.gov.pl/biblioteka/publikowanie-otwarte

oraz na stronie https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/#komunikat08112022https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/.

 

 

5. Program publikowania otwartego Science Advances w ramach licencji krajowej 2022-2024
Program działa z nową roczną pulą 10 artykułów.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances
do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym
w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM
 na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu. W roku 2021 w ramach programu publikowania otwartego Science (obejmującego tylko czasopismo ScienceAdvances) zostały opublikowane 2 artykuły. W roku 2022 zostały opublikowane 3 artykuły.

 

 

Więcej  informacji :

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#science_oa