Lorem Ipsum

Nauka dla rozwoju,
społeczeństwa, gospodarki


Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Jesteśmy jednym z największych instytutów naukowych w Europie Środkowej. Nasze Centrum to unikalna jednostka badawcza w skali kraju. Mamy bardzo bogatą historię, a przede wszystkim ogromny dorobek naukowy, głównie w takich dziedzinach jak:  fizyka, technologie jądrowe  i plazmowe. Prowadzimy badania podstawowe i stosowane związane z energią jądrową oraz różnymi obszarami fizyki subatomowej i pokrewnymi. Nasze prace  mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące dziedziny naukowe:  fizyka, inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i technologie kosmiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz nauki farmaceutyczne. 

kolaz
Reakcja fuzji rozpoczyna się w momencie styku jąder pocisku i tarczy. Na rysunku pokazano początkową konfigurację dla zderzenia jąder atomowych tytanu i ołowiu. W reakcji tej powstaje jądro 104 pierwiastka, rutherfordu. Opis kształtu uzyskano, przesuwając układ odniesienia do punktu styku i stosując rozwinięcie promienia jądrowego w szereg harmonik sferycznych z uwzględnieniem zmiennej dipolowej.

Nowy opis syntezy jąder superciężkich

Najcięższe znane pierwiastki można wytworzyć tylko w warunkach laboratoryjnych. Fizycy jądrowi od lat przesuwają granicę układu okresowego i starają się znaleźć optymalne reakcje prowadzące do syntezy nowych pierwiastków. Naukowcom z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i Wydziału Fizyki UW udało się stworzyć nowy model teoretyczny, który opisuje kluczowy etap wytwarzania najcięższych jąder atomowych.

Reaktor MARIA

Posiadamy jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy. Jak działa i jakie jest jego zastosowanie?
Zobacz więcej

Departamenty i Zakłady

Prowadzimy badania, które mają zastosowanie w gospodarce, przemyśle i medycynie.
Zobacz więcej

OR POLATOM

Produkujemy wysokiej jakości radiofarmaceutyki i zestawy diagnostyczne dla medycyny nuklearnej.
Zobacz więcej