Menu odnośników dodatkowych

Przedłużanie trwałości narzędzi dzięki inżynierii powierzchni materiałów

Magnetron wykorzystywany w inżynierii powierzchni materiałów w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych NCBJ
Narzędzia stosowane do obróbki w przemyśle meblarskim są narażone na szybkie zużywanie się. Modyfikacja powierzchni może zapewnić przedłużenie ich trwałości, co wpływa na zużycie energii, wykończenie powierzchni oraz szybkość produkcji. Badania wpływu implantacji jonów azotu na trwałość stalowych wierteł przeprowadzili naukowcy Zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych NCBJ oraz Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna SGGW. ----

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ bierze udział w projekcie ENEN2plus

Pod koniec czerwca, w formacie hybrydowym, odbyło się w Brukseli spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt ENEN2plus. Projekt ma na celu budowanie kompetencji z zakresu technologii jądrowych poprzez działalność edukacyjną i szkoleniową. Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ również bierze w nim udział. ----

Dr William Pearson zdobywcą stypendium dla wybitnych młodych naukowców

dr William James Pearson
"Moja praca skupia się na badaniu procesów towarzyszących formowaniu się i ewolucji galaktyk z zastosowaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego" - wyjaśnia dr William James Pearson z Zakładu Astrofizyki NCBJ. Dr Pearson otrzymał jedno z tegorocznych stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. ----

LHCb: Coraz lepiej widać różnice między antymaterią a materią

Grafika pokazująca w sposób artystyczny symetrię CP
Do tej pory nie potrafiliśmy bezpośrednio i z odpowiednią precyzją zmierzyć, jak łamanie symetrii CP przejawia się w rozpadach mezonów powabnych. Wyniki analiz eksperymentu LHCb zaprezentowane na właśnie zakończonej konferencji fizyki wielkich energii ICHEP w Bolonii znakomicie wypełniają tę lukę. ----

Sympozjum: źródła neutronów

Grafika poglądowa: reaktor MARIA wraz z obecnymi i planowanymi stanowiskami badawczymi
W dniach 22-23 czerwca 2022 r. odbyło się w Świerku sympozjum poświęcone rozwojowi badań neutronowych w Polsce i w Europie. Sympozjum zapoczątkowało współpracę polskich instytucji, uczelni i naukowców ze strony użytkowników źródeł neutronowych (konsorcjum "Neutrony dla Polskiej Nauki") z operatorami i konstruktorami infrastruktury wytwarzającej neutrony (w tym reaktor MARIA, DONES, ESS). ----

SEFAKO będzie współpracować z NCBJ w projekcie HTGR

Jacek Boruciński i Krzysztof Kurek podpisują list intencyjny
W dniu 5 lipca NCBJ podpisało list intencyjny z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. w sprawie współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania opisu technicznego badawczego redaktora HTGR. Zadaniem SEFAKO będzie zaprojektowanie i w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji, zbudowanie Zespołu Urządzeń Reboilera w części konwencjonalnej instalacji. ----

Minęło 10 lat od ogłoszenia pierwszych obserwacji bozonu Higgsa

Fizycy wysokich energii świętują dziś dziesiątą rocznicę odkrycia bozonu Higgsa. 4 lipca 2012 r. długo oczekiwane wyniki ogłosiły jednocześnie eksperymenty ATLAS i CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów. Naukowcy NCBJ wnieśli swój znaczący wkład w budowę i zbieranie oraz analizę danych CMS. Okolicznościowe Sympozjum właśnie trwa i można je śledzić zdalnie. ----

REVaMP - aby efektywnie wykorzystywać metale

Uczestnicy spotkania konsorcjum REVaMP
W dniach 21 i 22 czerwca w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku odbyło się spotkanie uczestników Projektu REVaMP. Głównym celem projektu jest opracowanie, dostosowanie i zastosowanie nowych technologii recyklingu metali. W skład konsorcjum wchodzi 16 europejskich partnerów. Zadania NCBJ wykonywane są przez naukowców Zakładu TJ3. ----

Nagrody Dyrektora DBP NCBJ za osiągnięcia naukowe w roku 2021

27 czerwca zostały rozdane Nagrody Dyrektora Departamentu Badań Podstawowych NCBJ za osiągnięcia naukowe i działalność popularyzatorską za rok 2021. W tym roku wyróżnieni zostali: dr Varvara Batozskaya z Zakładu Fizyki Wysokich Energii, prof. Marek Biesiada z Zakładu Astrofizyki, profesorowie Michał Kowal i Janusz Skalski z Zakładu Fizyki Teoretycznej oraz prof. Katarzyna Małek z Zakładu Astrofizyki za osiągnięcia w obszarze popularyzacji. ----

Osiągnięcia sportowców z NCBJ podczas Igrzysk Atomiade 2022

W dniach 10–13.06.2022 odbyły się 17 Igrzyska Olimpijskie Instytutów Naukowych. W tym roku organizatorem był CEA Grenoble. W zawodach uczestniczyło ponad 1000 naukowców reprezentujących 26 Instytutów Naukowych z 10 krajów europejskich, w tym pracownicy NCBJ, którzy zdobyli wiele medali. ----

Strony