Menu odnośników dodatkowych

Bezpieczna praca reaktora MARIA potwierdzona

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zatwierdził raport z okresowej oceny bezpieczeństwa (PSR, z ang. Periodic Safety Review) reaktora badawczego MARIA. Zakończona właśnie ocena okresowa bezpieczeństwa reaktora MARIA była pierwszym takim przeglądem w historii eksploatacji tego obiektu. ----

Nowy film prezentujący OR POLATOM jest już dostępny

W Świerku od 60 lat produkowane są radioizotopy, a na ich bazie radiofarmaceutyki. Zajmuje się tym nasz Ośrodek Radioizotopów POLATOM eksportujący produkty do ok. 80 krajów na wszystkich kontynentach. Przygotowany na zlecenie NCBJ film pokazuje dzisiejszą produkcję i laboratoria POLATOMu.  ----

Aktualizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”, przedłożoną przez ministra klimatu. W tej chwili dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polskim - informuje ministerstwo klimatu. ----

Dwadzieścia jeden z siedemdziesięciu na PMIB

screen z wideo https://youtu.be/EKLTSzbV2I4 (Credit: MNiSW)
21 z 70: w realizację tylu projektów z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej zaangażowani są naukowcy z NCBJ. W przypadku siedmiu projektów jesteśmy ich głównym wnioskodawcą. Cztery infrastruktury mają powstać w Świerku. Informację na temat nowej mapy przedstawił minister Grzegorz Wrochna. ----

Nobel 2020 za czarne dziury - prof. Marek Biesiada wyjaśnia

Zdjęcie otoczenia Sagittariusa A* wykonane przez teleskop kosmiczny Chandra, pracujący w zakresie promieni rentgenowskich. Credit: NASA/CXC/MIT/F. Baganoff, R. Shcherbakov et al.
Tegoroczną nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki podzielili się Sir Roger Penrose oraz Reinhard Genzel i Andrea Ghez. Prof. Marek Biesiada z Zakładu Astrofizyki NCBJ wyjaśnia za co ta nagroda: jak prace profesora Penrose'a przyczyniły się do zrozumienia sensu osobliwych rozwiązań OTW oraz co i jak zaobserwowały zespoły kierowane przez profesorów Gentzela i Ghez. ----

Nadprzewodząca fotokatoda nowatorskiej konstrukcji będzie zasilać PolFEL

Stanowisko do badania fotokatod w NCBJ (foto: NCBJ)
Naukowcy z NCBJ opracowują nowatorską nadprzewodzącą fotokatodę, dzięki której budowany obecnie polski laser na swobodnych elektronach PolFEL będzie mógł efektywnie pracować w modzie fali ciągłej, wyróżniając się tym na tle innych tego typu urządzeń na świecie. Publikacja na ten temat ukazała się we wrześniowym numerze czasopisma Vacuum. ----

Plazma kwarkowo-gluonowa i hydrodynamiczny atraktor

Grafika z  Phys. Rev. Lett. 125, 132301
W ostatnim numerze PRL ukazała się praca w istotny sposób rozwijająca pojęcie atraktora hydrodynamicznego w opisie dynamiki plazmy kwarkowo-gluonowej. Profesorowie Michał Spaliński i Michał Heller (BP2) wraz z doktorantem oraz współautorem z MPI pokazują jak metody uczenia maszynowego mogą umożliwić efektywne wykorzystanie tego podejścia w realistycznych sytuacjach. ----

Teleskop Einsteina pozwoli poznać "ciemną stronę" Wszechświata

Artist's impression of the underground Einstein Telescope. © NIKHEF
Naukowcy z wielu ośrodków, w tym także z NCBJ, zabiegają o budowę detektorów fal grawitacyjnych kolejnej generacji o dziesięciokrotnie większej czułości w porównaniu z już działającymi detektorami LIGO i VIRGO. Teleskop Einsteina miałby ponad trzykrotnie dłusze ramiona interferometru i - podobnie jak rozważany amerykański odpowiednik Cosmic Explorer - naszpikowany byłby najnowszą technologią.  ----

Nowe superciężkie izotopy mają szanse zostać wkrótce wytworzone

Cyklotron DC-280 w Laboratorium Flerowa – Fabryce Superciężkich Pierwiastków w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Credit: JINR
Najbardziej obiecujące kanały produkcji szerokiej gamy izotopów o liczbie atomowej od 112 do 118 zostały zaprezentowane w pracy, która ukaże się wkrótce w PLB. Rachunki są potwierdzone  znakomitą zgodnością z danymi eksperymentalnymi dostępnymi dla procesów już przebadanych. Współautorem jest prof. Michał Kowal z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ. ----

Pierwsze spójne badanie zderzeń galaktyk w rzeczywistych i symulowanych wszechświatach

Arp 373 - Credit: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Po raz pierwszy udało się znaleźć zlewające się pary galaktyk przy użyciu identycznej metody zarówno w symulacjach, jak i obserwacjach prawdziwego Wszechświata, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Współautorem pionierskiej pracy jest dr William Pearson z Zakładu Astrofizyki Departamentu Badań Podstawowych NCBJ. ----

Strony