Menu odnośników dodatkowych

PRELUDIUM BIS: Jak zaobserwować łamanie symetrii CP w rozpadach hiperonów - Oferta dla kandydatów na studia doktorskie

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. Dr hab. Andrzej Kupść z Zakładu Wysokich Energii NCBJ - autor projektu, który uzyskał finansowanie w konkursie - proponuje przyszłym doktorantom pracę nad problemem łamania sypertii CP w ramach nowego podejścia opublikowanego niedawno w czasopiśmie Nature. ----

SONATA na kosmologię bez teorii zaburzeń

dr Jan Jakub Ostrowski (foto: Natalia Oliwiak)
Dr Jan Jakub Ostrowski z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ będzie starał się wyjaśnić niektóre zagadki kosmologiczne bez użycia rachunku perturbacyjnego lecz w ramach pełnych równań Ogólnej Teorii Względności. Jego projekt zatytułowany „Kosmologia bez teorii zaburzeń” otrzymał grant w konkursie SONATA rozstrzygniętym przez Narodowe Centrum Nauki. ----

Naukowcy z NCBJ na tropie nowych cząstek w LHC/FASER

Pewnym ograniczeniem eksperymentów poszukujących nowych, lekkich, długożyciowych cząstek są czasy życia poszukiwanych obiektów. W niedawno opublikowanym artykule w Physical Review D naukowcy z NCBJ i SLAC wykazali, że te ograniczenia nie muszą obowiązywać w bardziej realistycznych wersjach modeli teoretycznych z większą liczbą nowych, długożyciowych cząstek.  ----

SONATA na obliczenia teoretyczne dla tomografii hadronów

Struktura kwarkowa protonu https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quark_structure_proton.svg
Projekt dra Pawła Sznajdera z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ zatytułowany „Badanie trójwymiarowej struktury nukleonu w planowanym zderzaczu elektron-jon” uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA. Obliczenia będą miały ogromne znaczenie dla przyszłego zderzacza elektron-jon (EIC), który powstanie w USA. ----

PRELUDIUM na badanie stali umacnianych nowymi tlenkami

Małgorzata Frelak-Kozak - LBM (foto: NCBJ)
Mgr inż. Małgorzata Frelek-Kozak (LBM) otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w konkursie Preludium. Projekt pt. „Wpływ rodzaju tlenku wzmacniającego na właściwości mikrostrukturalne i mechaniczne stali ODS” przewiduje wytworzenie i zbadanie stali ODS wzmacnianych tlenkiem glinu Al2O3  oraz tlenkiem cyrkonu ZrO2. ----

Polski akcelerator na polskiej granicy UE

Akcelerator 6/9 MeV produkcji Zakładu Aparatury Jądrowej NCBJ przeznaczony do systemu Canis (foto: MultiControl)
Na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka–Grodno działa z pełną funkcjonalnością urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych. Zostało ono zbudowane z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w NCBJ. Sercem systemu o nazwie Canis jest akcelerator elektronów o przełączanej energii 6 i 9 MeV wyprodukowany przez Zakład Aparatury Jądrowej. ----

Komunikat NCBJ: Brak problemów technicznych, brak anomalii promieniowania tła

Narodowe Centrum Badań Jądrowych pracuje normalnie, biorąc pod uwagę warunki epidemiologiczne. W instytucie nie występują i nie miały miejsca żadne zdarzenia nietypowe czy problemy techniczne, które mogłoby budzić niepokój. Nasze służby ochrony radiologicznej nie rejestrują też żadnych odczytów wskazujących na anomalie w poziomie promieniowania tła. ----

Wyniki T2K ograniczają możliwe wartości fazy łamania symetrii CP dla neutrin

Współpraca T2K opublikowała w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature nowe wyniki dotyczące najsilniejszego jak dotąd ograniczenia na parametr opisujący łamanie symetrii między materią i antymaterią w oscylacjach neutrin. Wykluczyło prawie połowę z możliwych wartości parametru δ_CP, odsłaniając tym samym, nie zmierzoną do tej pory, podstawową własność neutrin. ----

Polski udział w japońskim eksperymencie T2K

Credit: the T2K experiment, http://t2k-experiment.org
Międzynarodowy zespół naukowców współpracujących przy eksperymencie T2K ogłosił dziś w czasopiśmie Nature znaczące wyniki badań, które poszerzają wiedzę na temat braku symetrii pomiędzy materią i antymaterią. To dobry moment by przypomnieć, że polscy naukowcy z sześciu ośrodków, współpracujący w ramach Polskiej Grupy Neutrinowej, wnoszą także swój wkład w ten eksperyment. ----

Dr inż. Karol Wawrzyniak wszedł w skład zespołu ds. OZE

W dniu 02 kwietnia br. Minister klimatu Michał Kurtyka powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii. Dr inż. Karol Wawrzyniak z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ, został osobą odpowiedzialną za obszar lokalnego wymiaru energii. ----

Strony