Menu odnośników dodatkowych

Sympozjum: źródła neutronów

Grafika poglądowa: reaktor MARIA wraz z obecnymi i planowanymi stanowiskami badawczymi
W dniach 22-23 czerwca 2022 r. odbyło się w Świerku sympozjum poświęcone rozwojowi badań neutronowych w Polsce i w Europie. Sympozjum zapoczątkowało współpracę polskich instytucji, uczelni i naukowców ze strony użytkowników źródeł neutronowych (konsorcjum "Neutrony dla Polskiej Nauki") z operatorami i konstruktorami infrastruktury wytwarzającej neutrony (w tym reaktor MARIA, DONES, ESS). ----

SEFAKO będzie współpracować z NCBJ w projekcie HTGR

Jacek Boruciński i Krzysztof Kurek podpisują list intencyjny
W dniu 5 lipca NCBJ podpisało list intencyjny z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. w sprawie współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania opisu technicznego badawczego redaktora HTGR. Zadaniem SEFAKO będzie zaprojektowanie i w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji, zbudowanie Zespołu Urządzeń Reboilera w części konwencjonalnej instalacji. ----

Minęło 10 lat od ogłoszenia pierwszych obserwacji bozonu Higgsa

Fizycy wysokich energii świętują dziś dziesiątą rocznicę odkrycia bozonu Higgsa. 4 lipca 2012 r. długo oczekiwane wyniki ogłosiły jednocześnie eksperymenty ATLAS i CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów. Naukowcy NCBJ wnieśli swój znaczący wkład w budowę i zbieranie oraz analizę danych CMS. Okolicznościowe Sympozjum właśnie trwa i można je śledzić zdalnie. ----

REVaMP - aby efektywnie wykorzystywać metale

Uczestnicy spotkania konsorcjum REVaMP
W dniach 21 i 22 czerwca w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku odbyło się spotkanie uczestników Projektu REVaMP. Głównym celem projektu jest opracowanie, dostosowanie i zastosowanie nowych technologii recyklingu metali. W skład konsorcjum wchodzi 16 europejskich partnerów. Zadania NCBJ wykonywane są przez naukowców Zakładu TJ3. ----

Nagrody Dyrektora DBP NCBJ za osiągnięcia naukowe w roku 2021

27 czerwca zostały rozdane Nagrody Dyrektora Departamentu Badań Podstawowych NCBJ za osiągnięcia naukowe i działalność popularyzatorską za rok 2021. W tym roku wyróżnieni zostali: dr Varvara Batozskaya z Zakładu Fizyki Wysokich Energii, prof. Marek Biesiada z Zakładu Astrofizyki, profesorowie Michał Kowal i Janusz Skalski z Zakładu Fizyki Teoretycznej oraz prof. Katarzyna Małek z Zakładu Astrofizyki za osiągnięcia w obszarze popularyzacji. ----

Osiągnięcia sportowców z NCBJ podczas Igrzysk Atomiade 2022

W dniach 10–13.06.2022 odbyły się 17 Igrzyska Olimpijskie Instytutów Naukowych. W tym roku organizatorem był CEA Grenoble. W zawodach uczestniczyło ponad 1000 naukowców reprezentujących 26 Instytutów Naukowych z 10 krajów europejskich, w tym pracownicy NCBJ, którzy zdobyli wiele medali. ----

Badania fizyki ciała stałego pomagają projektować nowe leki

Rentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny z pracowni Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego (foto: NCBJ)
Badania z zakresu medycyny kojarzą się w NCBJ z Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM. Nie jest to jedyny Zakład zajmujący się w Instytucie tą dziedziną nauki. Duży wkład w opracowanie nowych związków, przydatnych z punktu widzenia medycyny, mają również naukowcy z Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, dzięki zastosowaniu badań krystalograficznych. ----

CANIS laureatem konkursu TERAZ POLSKA

System CANIS w Kuźnicy Białostockiej
System do bezinwazyjnej inspekcji towarów wielkogabarytowych CANIS, wspólne dzieło firmy PID Polska oraz NCBJ, został tegorocznym laureatem godła Teraz Polska w kategorii innowacje. W Świerku powstaje m.in. serce urządzenia czyli akcelerator będący źródłem skanującej wiązki promieniowania gamma. Dziś na uroczystości w Pałacu Prezydenckim dyplom i statuetkę godła wręczyła przedstawicielom naszych instytucji pani Agata Kornhauser-Duda. ----

Otwarcie nowej siedziby Centrum Badawczo-Rozwojowego naszego partnera

Statuetka nagrody PID Polska
Delegacja NCBJ uczestniczyła w uroczystości otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego PID Polska. Ośrodek prowadzi badania w obszarze inspekcji radiograficznej i detekcji. Dzięki współpracy z polskimi instytucjami naukowymi możliwy będzie rozwój własnych technologii mających zastosowanie zarówno w przemysłowych detektorach rentgenowskich, jak i w skanerach cargo. ----

3.06.2022 - Ćwiczenia przeciwpożarowe w Świerku

Dziś na terenie NCBJ odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe. Na drogach dojazdowych do ośrodka Świerk spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych. ----

Strony