Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

Kontrola jakości peptydów znakowanych izotopami promieniotwórczymi była tematem warsztatów MAEA

 

19-06-2018

Z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, w dniach 4-8 czerwca 2018 r gościliśmy w NCBJ, Ośrodku Radioizotopów POLATOM, uczestników międzynarodowych warsztatów „Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides”. Brali w nich udział eksperci MAEA z Austrii, Niemiec i Polski oraz uczestnicy z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Czarnogóry, Rumunii, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Wśród słuchaczy znalazło się też liczne grono pracowników naukowych POLATOMu i Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

 

Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat najnowszych osiągnięć w przygotowywaniu oraz kontroli jakości peptydów znakowanych izotopami promieniotwórczymi, zarówno przeznaczonych do diagnostyki jak i do leczenia w medycynie nuklearnej. Obok wykładów uczestnicy mieli też możliwość bezpośredniego sprawdzenia zdobytej wiedzy w czasie zajęć praktycznych w specjalnie do tego przeznaczonych laboratoriach badawczych POLATOMu prowadzonych w asyście ekspertów. Znakowanie peptydów izotopami emitującymi promieniowanie beta, takimi jak 90Y i 177Lu, które są wytwarzane w POLATOMie, a także emiterem promieniowania alfa - 213Bi otrzymywanym z generatora radionuklidowego 225Ac/213Bi, przebiegło z wysoką wydajnością, potwierdzoną wynikami badań analitycznych. Generator radionuklidowy 225Ac/213Bi został udostępniony do badań dzięki uprzejmości kolegów JRC, Karlsruhe, Niemcy. Dla większości uczestników była to pierwsza okazja do zapoznania się i pracy z generatorem tego rodzaju.

Tematyka zastosowania alfa-emiterów budzi emocje i duże nadzieje po ostatnich doniesieniach naukowych wskazujących na doskonałe wyniki leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem prostaty.

Tematyka przeprowadzonych warsztatów ściśle wiąże się z Agendą Badawczą projektu CERAD. Wprowadzenie do praktyki medycznej leczenia schorzeń nowotworowych z zastosowaniem izotopów alfa-promieniotwórczych jest jednym z długoterminowych celów tego projektu. Warsztaty stanowiły zatem znakomitą platformę dla promocji naszego projektu. Uczestnicy podkreślali wysoką wartość szkolenia, doceniali przygotowanie techniczne laboratoriów, a także profesjonalizm i dobrą atmosferę.

Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)