foto: Marcin Jakubowski / NCBJ

O nowych metodach otrzymywania technetu - spotkanie w ramach programu MAEA

 

20-05-2019

W dniach 13-17 maja 2019 r. odbyło się w Świerku drugie spotkanie koordynujące badania nad nowymi sposobami produkcji 99mTc i generatorów 99mTc w ramach programu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Goście z kilkunastu krajów z pięciu kontynentów dyskutowali na temat różnych aspektów związanych z zaspokojeniem potrzeb pacjentów na całym świecie w ten podstawowy dla medycyny nuklearnej izotop.  

Technet-99m jest najczęściej stosowanym radionuklidem do obrazowania medycznego. Zwykle otrzymuje się go przez elucję z dostarczanych do szpitali generatorów 99Mo / 99mTc, w których krótkożyciowy izotop 99mTc  (okres półtrwania ok. 6 h) powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego molibdenu-99 (o znacznie dłuższym okresie półtrwania 66 h). Od kilku dekad jądrowe reaktory badawcze są głównym źródłem 99Mo. Ze względu na systematyczne zmniejszanie się na świecie liczby reaktorów badawczych, w których możliwa jest produkcja tego radionuklidu, badane są alternatywne sposoby produkcji 99Mo lub bezpośrednio produkcji 99mTc. Jednym z nich jest reakcja fotojądrowa 100Mo(γ, n)99Mo z promieniowaniem gamma uzyskanym w akceleratorze elektronów. Metoda ta stanowi alternatywę dla 99Mo wytwarzanego w reakcji rozszczepienia uranu-235, ale jej wydajność jest niższa, co skutkuje niską aktywnością właściwą (LSA) 99Mo. Wymaga to wydajnych metod separacji 99mTc od dużego nadmiaru molibdenu i/lub zastosowania nowych adsorbentów selektywnych dla 99mTc lub o dużej pojemności sorpcyjnej dla Mo. 

Tematyka spotkania jest bezpośrednio powiązana zarówno z bieżącymi pracami Ośrodka Radioizotopów POLATOM, jak i z powstającym w NCBJ laboratorium cyklotronowym CERAD, a także z programem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich RadFarm. W spotkaniu wzięli udział także naukowcy z NCBJ i innych instytucji zajmujący się fizyką i techniką akceleracji elektronów.

Elementem programu spotkania była wizyta gości w rektorze Maria i w laboratoriach POLATOMu. Goście mieli też okazję zobaczyć plac budowy laboratorium CERAD i zapoznać się z postępem prac oraz z planowanym potencjałem nowej infrastruktury. Kolejnym punktem zwiedzania były laboratoria struktur akceleracyjnych NCBJ.

foto: Marcin Jakubowski / NCBJ
foto: Marcin Jakubowski / NCBJ
foto: Marcin Jakubowski / NCBJ
foto: Marcin Jakubowski / NCBJ
foto: Marcin Jakubowski / NCBJ