News Date

W tym roku Polsko-Japońskie Seminarium poświęcone technologiom reaktorów wysokotemperaturowych odbyło się w trybie zdalnym, tak jak większość tego typu wydarzeń. Organizatorzy tego udanego przedsięwzięcia przygotowali krótkie podsumowanie i zaproszenie do uczestnictwa w kolejnej edycji.

 

Podsumowanie 3 Seminarium na temat rozwoju technologii HTGR dla zastosowań kogeneracyjnych i cieplnych, które odbyło się online w dniach 22-23.10.2020

Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez Japońską Agencję Energii Atomowej (JAEA) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w wyniku wcześniejszej umowy o współpracy w zakresie rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem (HTGR). Organizatorem seminarium byli dr Yoshitomo Inaba i dr Hirofumi Ohashi z JAEA oraz prof. Mariusz Dąbrowski i dr Karol Kowal z NCBJ. Seminarium zostało objęte patronatem Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii (MEXT) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MCE). Powitalne przemówienia wygłosili S. Matsuura - dyrektor Pionu Energii Atomowej Biura Badań i Rozwoju MEXT oraz dr J. Sobolewski - doradca Ministra Klimatu i Środowiska. Zaproszony referat wygłosił prof. Okamoto z Uniwersytetu Tokijskiego.

W programie znalazły się prezentacje ekspertów polskich i japońskich. Dla polskich uczestników była to pierwsza okazja do pełnego przedstawienia wyników projektu GOSPOSTRATEG-HTR fazy A oraz krótkiego przeglądu zadań fazy B. Dało to japońskim kolegom szeroki wgląd w zakres potencjalnych tematów do dalszych dyskusji. Dokonano przeglądu zagadnień prawnych, społecznych i ekonomicznych aspektów wdrażania technologii HTGR w Polsce wraz z technicznymi aspektami badań materiałowych i paliwowych związanych z tym problemem. W pierwszej kolejności przedstawiono najważniejsze zadanie drugiego etapu - projekt badawczego reaktora wysokotemperaturowego „TeResa”, który ma powstać w Świerku i jego ewentualne licencjonowanie zgodnie z polskim prawem.

Strona japońska przedstawiła referaty na temat roli HTGR w dekarbonizacji i jej rozwoju. Na przykładzie jednostki badawczo-demonstracyjnej HTR50S przedstawiono szczegółowo zagadnienia projektowania spalania paliwa oraz cyklu paliwowego. Ponadto przedstawiono dwa ogólne i bardzo pouczające wykłady na temat zastosowań ciepła, wśród nich, na temat produkcji wodoru.

Warto wspomnieć, że dyskusja zamykająca była poświęcona trzem „gorącym tematom” wybranym przez prowadzących, dr. Ohashi i dr. Kowala. Tematy te dotyczyły projektu reaktora badawczego w Świerku, sprzężenia elektrowni jądrowej i chemicznej do celów ciepłowniczych oraz poszukiwania nowych metod produkcji radiofarmaceutyków w HTGR.

Spotkanie zakończyło się wielkim sukcesem. Na seminarium zarejestrowało się ponad 90 polskich uczestników, przyłączyło się około 20 japońskich naukowców. W szczycie frekwencji 22 października było 91 uczestników, a 23 października - 78 uczestników. Seminarium miało formułę otwartą, co oznacza, że ​​mogli wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani technologią HTGR ze strony polskiej. Może to pomóc w integracji krajowych kompetencji w tej dziedzinie. Tryb online konferencji wymagał dopasowania stref czasowych, co oznaczało, że polscy uczestnicy brali udział w godzinach porannych, a japońscy w godzinach popołudniowych/wieczornych.

Kolejne seminarium ma się odbyć, w zależności od sytuacji pandemii, osobiście lub online w okresie od czerwca do października 2021 r. Planowane jest jeszcze większe wydarzenie wspierane z zewnętrznego funduszu.