Radiofarmaceutyki

Ośrodek Radioizotopów POLATOM oferuje szeroką gamę produktów stosowanych do diagnozowania i leczenia, takie jak preparaty jodu-131, radionuklidowe generatory 99Mo / 99mTc, prekursory do przygotowania terapeutycznych radiofarmaceutyków, szczelne źródła promieniowania oraz specjalne preparaty radioaktywne dostosowane do potrzeb użytkowników. POLATOM oferuje również akcesoria i usługi dla jednostek medycyny nuklearnej.

Dowiedz się więcej

POLATOM


pekanie

Badania mechaniczne, strukturalne i nieniszczące

Laboratoria NCBJ dysponują nowoczesnymi urządzeniami do niszczących i nieniszczących badań materiałowych, w tym badań wytrzymałościowych i badań w wysokiej temperaturze. Dzięki nim naukowcy są w stanie precyzyjnie określić zachowanie materiałów i ich właściwości w ekstremalnych warunkach.

Dowiedz się więcej


Symulacje materiałowe

  • Symulacje komponentów poddanych obciążeniom mechanicznym i termicznym.
  • Ewolucja mikrostruktury – duże odkształcenia plastyczne.
  • Wyznaczanie parametrów materiałowych niestandardowych modeli.
  • Rozwiązania programistyczne dostosowane do indywidualnych zbiorów danych.
  • Oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do analizy obrazów dostosowane do potrzeb użytkowników.
  • Chatboty dostosowane do indywidualnych potrzeb i zbiorów danych, tworzone przy użyciu dużych modeli językowych i transformerów.
Dowiedz się więcej

sim


ZdAJ

Akceleratory

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ) zajmuje się konstruowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń mających zastosowanie w sektorze przemysłowym i medycznym, w tym liniowych akceleratorów serii LILLYPUT zaprojektowanych do badań nieniszczących oraz akceleratora elektronowego do terapii śródoperacyjnej.

Dowiedz się więcej


Pomiary dozymetryczne

Labo­ra­to­rium Pomia­rów Dozy­me­trycz­nych zaj­muje się oceną oddzia­ły­wa­nia ośrodka jądro­wego Świerk na oto­cze­nie oraz moni­to­rin­giem nara­że­nia na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­jące per­so­nelu NCBJ.

LPD świad­czy na rzecz podmio­tów zewnętrz­nych usługi z zakresu wzor­co­wa­nia apa­ra­tury dozy­me­trycz­nej, pomia­rów dozy­me­trycz­nych oraz szko­leń i eks­per­tyz z zakresu dozy­me­trii i ochrony radio­lo­gicz­nej.

 

Dowiedz się więcej

LPD


ZTS

Transport

Oferujemy wynajem autobusów i autokarów, a także zaplecze serwisowe i warsztat naprawy autokarów i samochodów ciężarowych.

Zapewniamy pracownikom i gościom Ośrodka transport regularnymi liniami autobusów pracowniczych, łączącymi Świerk z Warszawą, Otwockiem i licznymi okolicznymi miejscowościami. Szczegółowy rozkład jazdy linii zakładowych dostępny jest na stronach ZTS.

 

Dowiedz się więcej

Pełna oferta będzie dostępna wkrótce