Czym się zajmujemy?


W Dziale Badań i Współpracy Naukowej NCBJ odpowiadamy za wsparcie organizacyjne badań i działalności naukowej Instytutu, a także dokumentujemy i rozpowszechniamy dorobek naukowy.

W szczególności, obsługujemy działalność statutową Instytutu poprzez:

  1. udział w przygotowywaniu wniosków o finansowanie działalności statutowej Instytutu, 
  2. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z planowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem zadań wynikających z działalności statutowej Instytutu,
  3. organizację prac związanych z przeprowadzaniem seminariów zdawczo-odbiorczych z realizacji zadań badawczych, organizacji konkursów na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

Pozyskujemy również środki na działalność badawczą i rozwojową, a zwłaszcza:

  • prowadzimy działania informacyjne i doradcze dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie pozyskiwania środków na dofinansowanie badań i inwestycji,
  • pomagamy w poszukiwaniu partnerów naukowych do projektów oraz we współpracy z PNT partnerów biznesowych,
  • weryfikujemy dokumentację aplikacyjną składaną przez wnioskodawców pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi konkursów, programów i funduszy,
  • współpracujemy z Krajowymi Punktami Kontaktowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi Platformami Technologicznymi,
  • odpowiadamy za ewidencjonowanie i przechowywanie umów sieci naukowych, konsorcjów, umów o współpracy i podobnych dokumentów.

Koordynujemy prace związane z przygotowaniem oceny parametrycznej jednostki oraz obsługujemy współpracę z zagranicą.


Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

  Edyta Sitnicka - Sekretariat
  tel. +48 22 273 22 01
  email: edyta.sitnicka@ncbj.gov.pl