News Date

Stale ODS (dyspersyjnie umacniane tlenkami) są materiałami o unikatowych właściwościach – charakteryzują się doskonałymi parametrami mechanicznymi, wysoką stabilnością chemiczną i termiczną oraz dobrą odpornością na działanie promieniowania jonizującego, zachowując przy tym dobrą spawalność. Taki zestaw pozwala na stosowanie tych metali w bardzo trudnych warunkach pracy, w których nie mogą być zastosowane konwencjonalne materiały konstrukcyjne. Typowym i szeroko stosowanym tlenkiem wzmacniającym stali ODS jest tlenek itru Y2O3. Informacje dotyczące stosowania innych tlenków trudnotopliwych są bardzo ograniczone i niepełne. Lukę tę pozwolą zapełnić badania prowadzone w NCBJ przez mgr inż. Małgorzatę Frelek-Kozak, która otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium. Projekt pt. „Wpływ rodzaju tlenku wzmacniającego na właściwości mikrostrukturalne i mechaniczne stali ODS” przewiduje wytworzenie stali ODS wzmacnianych tlenkiem glinu Al2O3 oraz tlenkiem cyrkonu ZrO2. Charakterystyka wytworzonych materiałów będzie uwzględniała nie tylko podstawowe badania materiałowe, ale również ocenę degradacji materiałów poddanych procesom implantacji jonowej jako symulowanego środowiska promieniowania jonizującego.

.

 

Małgorzata Frelak-Kozak - LBM (foto: NCBJ)