News Date

W dniu 13 września 2022 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zawarło umowę ramową z ITER Organization w ramach której zbadane zostaną próbki materiałów i okna diagnostyczne, które znajdą zastosowanie w reaktorze termojądrowym ITER. W celu ich przebadania inżynierowie i naukowczynie z reaktora MARIA zaprojektują specjalne kapsuły termostatyczne, które odtworzą warunki panujące w miejscu ich docelowej instalacji. Kapsuły zostaną umieszczone w rdzeniu naszego reaktora, napromienione, a następnie przebadane na miejscu za pomocą specjalistycznej aparatury badawczej.

Reaktor ITER jest tokamakiem budowanym od roku 2013 we francuskim centrum badawczym Cadarache, zaangażowani w ten projekt są badacze z niemal całego świata. Jego celem jest osiągnięcie w roku 2031 stabilnej reakcji termojądrowej. Na bazie doświadczeń z jego eksploatacji planowana jest po roku 2050 budowa pierwszej eksperymentalnej elektrowni termojądrowej, w tym projekcie NCBJ i MARIA również biorą udział, badając komponenty i niezawodność odpowiednich instalacji doświadczalnych.

Rdzeń reaktora MARIA