Inżynieria materiałów

Departamenty i zakłady, które zajmują się tą tematyką w NCBJ:

Inżynieria materiałów

Laboratorium Badań Materiałowych

Dowiedz się więcej

Centrum Doskonałości NOMATEN

Dowiedz się więcej

Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy

Dowiedz się więcej

Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego

Dowiedz się więcej

Zakład Technologii Jonowych i Plazmowych

Dowiedz się więcej

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC

Dowiedz się więcej