Program Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Udział NCBJ we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021, uzupełniającym program Horyzont Europa (EUROfusion_NCBJ_2023)

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 247 316 zł
Całkowita wartość projektu: 2 354 319 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Projekt obejmuje badania naukowe i prace technologiczne związane z europejskim programem fuzji jądrowej, prowadzone w ramach programu Horyzont Europa przez Europejskie Konsorcjum EUROfusion na podstawie Kontraktu Badawczego (grantu nr 101052200) przyznanego przez Komisję Europejską na realizację Wspólnego Programu Fuzji Jądrowej Wspólnoty Euratom, zgodnego z Mapą Drogową Fuzji na lata 2021-2025.

RPRP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Data zakończenia projektu
Finansowanie