Metody neutronowe

Departamenty i zakłady, które zajmują się tą tematyką w NCBJ:

Metody neutronowe

Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego

Dowiedz się więcej

Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych

Dowiedz się więcej

Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy

Dowiedz się więcej