Prof. dr hab. Leszek Roszkowski

(BP2) Kierownik Grupy Teorii Cząstek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7,
pok. 416
tel. 22 273 28 06
email: Leszek.Roszkowski@ncbj.gov.pl

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski

Zainteresowania badawcze

  1. Ciemna materia we Wszechświecie
  2. Cząstki elementarne jako rozwiązania zagadki ciemnej materii
  3. Modele „nowej fizyki” poza Modelem Standardowym
  4. Modele supersymetryczne i metody ich eksperymentalnego testowania
  5. Bozony Higgsa w modelach supersymetrycznych
  6. Anomalny moment magnetyczny mionu.

Obecny główny grant

„Ciemna materia: modele teoretyczne, cząstki kandydatki i perspektywy ich doświadczalnego odkrycia”, NCN, program Maestro, 1.6.2016 — 31.5.2021

Stopnie naukowe

  • W roku 1981 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie teorii cząstek elementarnych.
  • Pracę doktorską pod tytułem „Higgs bosons from superstrings” obronił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis w 1987 roku.
  • W roku 1993 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • W 2012 roku został mianowany profesorem.

Udział w pracach i instytucjach badawczych

Po stażach naukowych w CERN i w USA był zatrudniony na Uniwersytecie w Lancaster oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. W 2011 r. wrócił na stałe do Polski.

Jest liderem Grupy Teorii Cząstek w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Od 1 lipca 2018 r. jest kierownikiem projektu Międzynarodowa Agenda Badawcza, AstroCeNT – Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek realizowanego w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN.

Jest inicjatorem i przewodniczącym komitetu sterującego międzynarodowej serii konferencji COSMO. Był organizatorem jej  19. edycji w Warszawie w roku 2015.

Piastuje obecnie funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek w Polsce oraz reprezentanta Polski w Zgromadzeniu Ogólnym APPEC, Europejskiego Konsorcjum Astrofizyki Cząstek.

Jest uznanym specjalistą i ma znaczący wkład w badania dotyczące ciemnej materii we Wszechświecie oraz jej związków z dziedziną cząstek elementarnych. Jest autorem bądź współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Stowarzyszenia Naukowców Katolickich.

Lista publikacji jest dostępna tutaj.

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski
Prof. dr hab. Leszek Roszkowski