Adiunkt I BP2

Data ogłoszenia: 
6 Maj 2022 - 11:30
Termin zbierania ofert: 
27 Maj 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko: 

Adiunkt 

w Departamencie Badań Podstawowych (BP2) 

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Opis zadań: 

 • badania naukowe nad modelami dynamiki plazmy kwarkowo-gluonowej.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora (fizyka)

W konkursie mogą brać udział kandydaci, którzy w momencie przesyłania aplikacji nie posiadają dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora, ale mają wyznaczony termin jego uzyskania.

 • doświadczenie badawcze w modelowaniu dynamiki plazmy kwarkowo-gluonowej metodami hydrodynamiki relatywistycznej, teorii kinetycznej lub teorii strun.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub wskazanie planowanego terminu jego uzyskania
 • CV
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat (Research statement) - zawierający opis osiągnięć naukowych oraz innych (wystąpienia konferencyjne, staże etc)
 • co najmniej dwa listy polecające wysłane bezpośrednio na adres: michal.spalinski@ncbj.gov.pl. Listy powinny być przesłane przez autorów listów bez udziału kandydata.

Kontakt: michal.spalinski@ncbj.gov.pl

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres michal.spalinski@ncbj.gov.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations