13

Jun

2024

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej | JP

Termin zbierania ofert: 26-06-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Profilaktyki Pożarowej na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Maz. i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad przestrzeganiem w NCBJ przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli i audytów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowywanie zarządzeń i zaleceń pokontrolnych.
 • Współudział przy wykonywaniu nw. prac przez Dział Profilaktyki Pożarowej: prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony ppoż. dla pracowników NCBJ; wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie budynków NCBJ.
 • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów Instytutu.
 • Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia ewakuacji pracowników.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej obiektów Instytutu.
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczących robót modernizacyjno-adaptacyjnych realizowanych w obiektach Instytutu oraz udział w odbiorach tych robót.
 • Prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania:

 • Inżynier, technik pożarnictwa lub student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w specjalności bezpieczeństwa pożarowego.
 • Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej lub członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 0,4 etatu.
 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych.
 • Kontakt z doświadczoną kadrą.
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych.
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku).
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: Jerzy Prasuła  E-mail: Jerzy.Prasula@ncbj.gov.pl  

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Jerzy.Prasula@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

 

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)