21

Feb

2024

Specjalista/specjalistka ds. badań materiałowych | LBM

Termin zbierania ofert: 20-04-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Laboratorium Badań Materiałowych (LBM) na stanowisko:

 

Specjalista/specjalistka ds. badań materiałowych

 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • realizację badań materiałów inżynierskich w Laboratorium Badań Materiałowych, w tym między innymi: wykonywanie badań nieniszczących i niszczących materiałów (w zależności od techniki badawczej), wykonywanie badań metalograficznych i strukturalnych materiałów, preparatykę materiałów do badań, pomiary składu chemicznego materiałów metalicznych,;
 • pracę z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń badawczych i pomiarowych oraz urządzeń do preparatyki materiałów, w tym: defektoskopów UT, ET i wideoboroskopu, mikroskopów cyfrowych, metalograficznych oraz skaningowych mikroskopów elektronowych, spektrometru OES, twardościomierzy, urządzeń do preparatyki próbek metalograficznych itp;
 • pracę w obszarze akredytowanym Laboratorium LBM – uczestnictwo w realizacji zleceń badań akredytowanych dla podmiotów zewnętrznych oraz udział w badaniach biegłości i porównaniach między- i wewnątrzlaboratoryjnych;
 • czynny udział w przygotowaniach dokumentacji wyników badań do audytów oraz udział w audytach PCA;
 • przygotowanie stanowisk do badań i nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi;
 • zapewnienie wysokiej jakości wyników badań zgodnych z wymaganiami zakresu akredytacji oraz systemu zarządzania Laboratorium LBM;
 • aktualizację dokumentacji Laboratorium LBM w zakresie systemowym, prawnym i normatywnym;
 • przygotowanie procedur badawczych i systemowych związanych z działalnością w obszarze akredytowanym laboratorium;
 • współpracę z pozostałymi grupami naukowymi Laboratorium LBM i NCBJ;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (magister inżynier / inżynier) z Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych ukierunkowanych na Dyscypliny Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn);
 • znajomość podstaw z zakresu Inżynierii Materiałowej, Mechaniki i wytrzymałości materiałów, Metod badań materiałów i Technik pomiarowych w badaniach inżynierskich
 • umiejętności analityczne – prowadzenie badań uwzględniające różne techniki pomiarowe oraz analiza otrzymanych wyników i danych pomiarowych;
 • znajomość metod poboru i preparatyki próbek do badań materiałowych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • sporządzanie raportów z wyników badań w języku polskim i angielskim;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność samodzielnej realizacji badań oraz inicjatywa w działaniu, zaangażowanie, kreatywność;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na realizację nowych zadań.

Dodatkowym atutem kandydata(ki) będzie:

 • doświadczenie w pracy badawczej i laboratoryjnej;
 • doświadczenie w pracy w akredytowanych laboratoriach badawczych;
 • posiadanie ważnych certyfikatów w badaniach nieniszczących (np. VT, PT, MT, UT)
 • znajomość norm, zakresu systemu zarządzania oraz procedur badawczych i systemowych związanych z działalnością w obszarze akredytowanym laboratorium;
 • znajomość innych technik badań materiałów np. XRD, SEM/EDS/EBSD, AFM;
 • doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania CAD/CAM np. w celu przygotowania dokumentacji technicznej próbek oraz  zastosowania precyzyjnych maszyn do cięcia i preparatyki materiałów np. urządzenie EDM;
 • opublikowane prace naukowe związane z badaniami materiałów;
 • umiejętność przygotowania publikacji naukowych i wniosków grantowych z zakresu realizowanych badań

Oferujemy:

 • pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
   

Kontakt: Marcin Kowal  E-mail: Marcin.Kowal@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Marcin.Kowal@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo